U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

MEPs protesteren tegen bezuinigingen op landbouwfinanciering na 2020

30 augustus 2018 - door Melanie De Caluwé

Op woensdag 29 augustus protesteerden de Europarlementsleden in de landbouwcommissie opnieuw tegen het voorstel van de Commissie om de landbouwfinanciering in de periode 2021-2027 te verlagen. 

MEPs protesteren tegen bezuinigingen op landbouwfinanciering na 2020

Op woensdag besprak de landbouwcommissie van het Europees Parlement het ontwerpadvies van Peter Jahr (PPE, Duitsland) over het tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader (MFK 2021-2027) ("Standpunt van het Parlement met het oog op een akkoord").

In het ontwerpadvies wordt er opnieuw op aangedrongen dat de begroting van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor het MFK 2021-2027 "op een begroting voor de EU-27 in reële termen wordt gehandhaafd, gezien de fundamentele rol van dit beleid". In de tekst wordt herhaald dat de landbouw geen financiële nadelen mag ondervinden als gevolg van politieke besluiten, zoals het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie of de financiering van nieuw Europees beleid.

De Europarlementariërs zijn daarom gekant tegen het voorstel van de Commissie voor het volgende MFK "dat aanzienlijke inkrimpingen van het GLB met zich mee zou brengen". Het ontwerpadvies is met name kritisch over de ernstige besnoeiingen die worden beoogd voor de tweede pijler van het GLB (plattelandsontwikkeling).

Bron

Europees Parlement 

Maak een account aan

Volg ons