U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Meer dan 12 700 bedrijven genieten van PDPO-steun tussen 2014-2017

17 juni 2018 - door Melanie De Caluwé

Over de periode 2014-2017 kregen meer dan 12 700 bedrijven steun voor hun investeringen. Men wil vooral inzetten op innovatie, weerbaarheid en duurzaamheid.

PDPO III is de Vlaamse vertaling van het Europese plattelandsbeleid.

In totaal werd de voorbije drie jaar al meer dan 126 miljoen euro steun uitgekeerd, voornamelijk voor investeringssteun, agromilieu- en klimaatmaatregelen en beheerovereenkomsten. Daarna volgen steun voor opleidingen en overnamesteun voor jonge landbouwers. Ongeveer de helft van het bedrag komt van het EU-budget, de andere helft van Vlaanderen.

Meer dan 12 700 bedrijven genieten van PDPO-steun tussen 2014-2017

Aan welke projecten werd PDPO-steun gegeven?

De steun is gericht op het verhogen van de weerbaarheid van het bedrijf, een efficiënter energiegebruik of een reductie van de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak.

Deze steun nam verschillende vormen aan en kon verschillende focussen hebben:

  • ‘VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw’: stimuleert innovatie en vernieuwing op het land- en tuinbouwbedrijf. De maatregel is een aanvulling op andere investeringssteun.

  • “De tweede oproep voor het Europees Innovatiepartnerschap (EIP): in 2017 werden opnieuw vijf operationele groepen geselecteerd. Een operationele groep is een groep waarin geïnteresseerde land- en tuinbouwers, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren zich organiseren rond een concreet vraagstuk uit de praktijk, waarvoor ze samen naar een innovatieve oplossing zoeken.
    Er werden meer dan 11 000 opleidingen gefinancierd die samen bijna 300 000 deelnemers bereikten.

  • Meer dan 1 000 jonge landbouwers kregen de voorbije jaren steun voor de vestiging als bedrijfsleider op een landbouwbedrijf.

  • Via de agromilieuklimaatmaatregelen krijgen de landbouwers steun voor de toepassing van milieu-, klimaat- en natuurvriendelijke landbouwpraktijken. In 2017 zat 28 000 hectare landbouwgrond onder een of andere beheersovereenkomst, goed voor 15 miljoen euro steun.

  • In 2017 hebben 449 bedrijven hectaresteun biologische landbouw ontvangen, voor een totaal areaal van 5 055 hectare.

Lees het volledige rapport over PDPO-steun hier.

Bent u zelf op zoek naar subsidies voor uw project?

BRON:

Vlaams Ruraal Netwerk

Maak een account aan

Volg ons