U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement stemt over Boer tot Bord-strategie

13 september 2021 - door Simon De Coster

De AGRI en ENVI commissie van het Europees Parlement stemden over hun verslag over de Boer tot Bord-strategie.

 • Eensgezindheid over problemen en oplossingen
 • Meer ambitie nodig rond bemesting, bescherming van bestuivers, uitstoot, dierenwelzijn en duurzame landbouw
 • Plenaire stemming verwacht in oktober

Het persbericht van het parlement kan u hier terugvinden

 

Europees Parlement stemt over Boer tot Bord-strategie

Van Boer tot Bord

Het Europees Parlement werkt aan een verslag over de Boer tot Bord strategie. Die strategie werd door de Commissie gepubliceerd in 2020 en moet de Europese voedselsystemen eerlijk, gezond en milieuvriendelijk maken. De strategie bestaat uit vier grote delen

 • Duurzame voedselproductie
 • Duurzame voedselverwerking en -verdeling
 • Duurzame voedselconsumptie
 • Voorkomen van voedselverlies en -afval

Met het verslag doet het parlement aanbevelingen aan de Commissie, en roept het op om bepaalde beleidsinitiatieven uit te werken.

Verslag goedgekeurd door AGRI en ENVI

Op vrijdag 10 september stond het verslag op de agenda van de AGRI en ENVI commissie van het parlement. De amendementen op het oorspronkelijk verslag werden een dag eerder al goedgekeurd. Het Europees Parlement erkent de uitdagingen en oplossingen die in de strategie worden geïdentificeerd. Toch vindt men dat er op sommige vlakken nog verder gegaan mag worden. 

 • Wat betreft bemesting vraagt het parlement naar een plan om synthetische input in landbouw te beperken. Om bestuivers te beschermen moet er bovendien een herziening komen van de bijenrichtsnoer. Die moet voldoende ambitieus zijn om tegemoet te komen aan de moderne Europese standaarden.
 • Daarnaast benadrukken de MEPs de rol van landbouw in de klimaatverandering en uitstoot van broeikasgassen. Wel vinden ze het belangrijk strikte criteria te hanteren wat betreft energieproductie op basis van biomassa.
 • Voor het dierenwelzijn is er volgens het parlement nood aan een verdere harmonisatie van indicatoren doorheen de Unie. Daarnaast vraagt het parlement een voorstel om het gebruik van dierenkooien uit te faseren tegen 2027. 
 • Tot slot vragen AGRI en ENVI om de positie van landbouwers in de voedselketen te versterken, met name door jonge landbouwers verder te steunen en in te zetten op duurzame productie en consumptie. Om de beoogde halvering van pesticide-gebruik te bereiken, is er bovendien ook nood aan voldoende steun voor landbouwers om die transformatie te maken.

Het verslag werd door de AGRI en ENVI commissie goedgekeurd. Daardoor komt het verslag, dat op eigen initiatief opgesteld werd als reactie op de boer tot bord strategie, in oktober op de agenda van de plenaire vergadering.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons