U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU bestrijdt oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

21 december 2018 - door Melanie De Caluwé

Op woensdag 19 december bereikten het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een politiek akkoord over een richtlijn ter bestrijding van oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen.

De tekst maakt het mogelijk de onderhandelingspositie van landbouwers ten opzichte van de grote spelers in de distributie- en verwerkingssector te versterken.

Doelstelling

Het doel van de overeengekomen regels is om een ​​gemeenschappelijk Europees kader te creëren dat een minimumniveau van bescherming voor landbouwers en andere leveranciers garandeert. Dit voornamelijk van agro-voedselproducten tegen de meest voor de hand liggende oneerlijke handelspraktijken.

EU bestrijdt oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

Wie wordt beschermd?

De leveranciers die tegen oneerlijke handelspraktijken beschermd worden, zijn micro-, kleine en middelgrote ondernemingen met een jaaromzet van minder dan 350 miljoen euro. De Commissie had een limiet van 50 miljoen euro voorgesteld en het Parlement had 1 miljard euro gevraagd.

Om deze bescherming uit te breiden, zal de richtlijn betrekking hebben op kopers die zowel in de Europese Unie als in derde landen gevestigd zijn.

Opsomming van oneerlijke handelspraktijken

Het Parlement kreeg de toevoeging van in totaal acht soorten verboden oneerlijke handelspraktijken. Ten eerste zijn er verboden oneerlijke handelspraktijken, zoals te late betalingen voor bederfelijke producten, last-minute annuleringen van orders, eenzijdige of retroactieve wijzigingen aan leveringsovereenkomsten, misbruik van vertrouwelijke informatie en de dreiging van vergeldingen tegen leveranciers.

De volgende praktijken zijn alleen toegestaan ​​als ze onderworpen zijn aan een duidelijke en ondubbelzinnige voorafgaande overeenkomst tussen de partijen:

- een koper retourneert onverkochte voedselproducten aan een leverancier;

- een leverancier is verantwoordelijk voor de promotie of marketing van de door de koper verkochte voedingsmiddelen en de kosten voor het bewaren of noteren van de voedselproducten.

Handhavingsautoriteiten

De lidstaten zullen een of meer overheidsinstanties moeten aanwijzen om de nieuwe regels te handhaven. Deze bevoegde autoriteiten kunnen op eigen initiatief (of na een klacht) onderzoeken instellen en sancties opleggen.

Leveranciers kunnen ervoor kiezen om een ​​klacht in te dienen in hun eigen lidstaat of in de lidstaat waar de koper zich schuldig heeft gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk.

Volgende stappen

Na dit akkoord zal in het Europees Parlement en de Raad worden gestemd om de tekst formeel te bekrachtigen. Vervolgens zullen de lidstaten de nieuwe wetgevingstekst moeten omzetten in nationaal recht. EU-landen hebben 24 maanden na de inwerkingtreding van de richtlijn om het om te zetten in nationaal recht en nog eens zes maanden om de bepalingen uit te voeren.

Meer lezen?

Commissievoorstel ter bestrijding van oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

Persbericht Europese Commissie

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons