U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De monitoring van de kringloopeconomie: Wat kan u verwachten in 2018?

29 januari 2018 - door Melanie De Caluwé

De Europese Commissie heeft op 16 januari 2018 een mededeling gepresenteerd over een monitoringkader voor de circulaire economie. Op deze manier wil de Commissie toezicht houden op de transitie naar een kringloopeconomie in de EU. Maar wat houdt het voorgestelde monitoringkader juist in en waarop kunnen we ons voorbereiden in 2018?

Het belang van de circulaire economie

De transitie naar een meer circulaire economie biedt vele opportuniteiten voor de Europese Unie; een duurzamere economie, het bevorderen van werkgelegenheid, de creatie van concurrentievoordelen, en nog veel meer. Om van deze transitie een succesverhaal te maken, moeten significante ontwikkelingen en patronen gemonitord worden. Op die manier kunnen succesfactoren geïdentificeerd en de lidstaten op hun acties beoordeeld worden.

De monitoring van de kringloopeconomie: Wat kan u verwachten in 2018?

De Europese commissie wil niet alleen beleidsmakers maar ook overheden en burgers inspireren om hen aan te zetten tot nieuwe acties. Daarom heeft de instelling zich ertoe verbonden om een doeltreffend en eenvoudig monitoringkader te ontwikkelen. Maar uit wat bestaat dit juist?

Monitoringkader

De mededeling van de Commissie voor de monitoring van de kringloopeconomie bevat een kader om de voortgang naar een meer circulaire economie op EU- en nationaal niveau te meten. Het monitoringkader bestaat uit tien indicatoren die de kernpunten van de strategie voor de circulaire economie omvatten. Deze zijn in de volgende vier fasen gegroepeerd;

 1. productie en consumptie

  1) Zelfvoorziening van de EU op het gebied van grondstoffen: de kringloopeconomie moet de voorzieningsrisico's op het gebied van grondstoffen helpen aanpakken, voornamelijk bij kritieke grondstoffen
  2) Groene overheidsopdrachten: maken een groot deel van de consumptie uit en kunnen de circulaire economie aanmoedigen
  3) Afvalproductie: moet tot een minimum beperkt worden
  4) Voedselverspilling: heeft negatieve effecten voor het klimaat, milieu en de economie
   
 2. afvalbeheer

  5) Totale recyclagepercentages: deze moeten opgedreven worden
  6) Recyclagepercentages voor specifieke afvalstromen: weerspiegelt de vooruitgang bij het recycleren van belangrijke afvalstromen
   
 3. secundaire grondstoffen

  7) Bijdrage van gerecyclede materialen aan de grondstoffenvraag: secundaire grondstoffen worden vaak gebruikt om nieuwe producten te maken
  8) Handel in recycleerbare grondstoffen: de handel in recycleerbare stoffen geeft het belang van de interne markt en van wereldwijde participatie in de circulaire economie aan
   
 4. concurrentievermogen en innovatie

  9) Private investeringen, banen en bruto toegevoegde waarde: weerspiegelt de bijdrage van de circulaire economie aan de creatie van banen en groei
  10) Octrooien: innovatieve technologieën in verband met de circulaire economie bevorderen het wereldwijde concurrentievermogen van de EU

De resultaten van de monitoring moeten de grondslag vormen voor het vaststellen van nieuwe prioriteiten op weg naar de langetermijndoelstelling van een circulaire economie.

Wat zijn de volgende stappen? 

De mededeling van de Commissie werd naar het Europees Parlement en de Raad toegezonden. Zij kunnen nu beslissen of ze hier in de komende maanden formeel op reageren. Indien ze dit doen, zal het Europees Parlement antwoorden door een initiatiefresolutie aan te nemen en de Raad door het goedkeuren van conclusies. 

De bespreking van de mededeling staat gepland op 26 januari in de Raadswerkgroep Milieu. Tijdens deze meeting zal de Commissie de Raadswerkgroep debriefen over de inhoud van de mededeling. De nationale delegaties zullen naar verwachting een gedachtewisseling houden over het voorgestelde monitoringkader.

Op 5 maart wordt een gedachtewisseling in de Raad Milieu gehouden over het nieuwe pakket circulaire economie dat op 16 januari 2018 door de Commissie werd aangenomen. Hier valt ook het voorgestelde monitoringkader onder. Op basis van de resultaten van deze besprekingen kan de Raad op 25 juni conclusies aannemen over de mededeling van de Commissie.

Het Europees Parlement heeft nog niet aangekondigd of het op de mededeling zal reageren. 

Meer lezen? 

Lees hier de mededeling van de Europese Commissie over het monitoringkader voor de kringloopeconomie. 

De mededeling werd samen met een werkdocument van de Commissie gepubliceerd, welke meer details over het initiatief vrijgeeft. Het document kan u via deze link terugvinden.

Voor de factsheet over het voorgestelde monitoringkader, klik hier.

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons