U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Commissie stelt Farm to Fork strategie voor

20 mei 2020 - door Simon De Coster

De Europese Commissie stelde vandaag de Farm to Fork strategie voor

 • Lange lijst van initiatieven en doelstellingen die zullen volgen
 • Extra investeringen in gerelateerd onderzoek en innovatie
 • De hele strategie kan u hier nalezen
Commissie stelt Farm to Fork strategie voor

Naar een duurzaam voedselsysteem

De Europese Commissie stelde deze week de langverwachte Boer tot Bord (Farm to Fork) Strategie voor. Die strategie moet de leidraad worden voor de overgang naar een duurzaam Europees voedselsysteem. Concreet wil de Europese Commissie ervoor zorgen dat het voedsel in Europa duurzaam en veilig is, en dat we een shift maken naar een gezonder dieet.

De strategie schuift verschillende initiatieven naar voor die in de komende jaren gepubliceerd zullen worden. De hele strategie en aangekondigde initiatieven kan u hier nalezen. Ze zijn opgedeeld volgens deze thematische gebieden

Duurzame voedselproductie

De strategie moet de Europese voedselproductie veilig en duurzaam maken. De doelstelling om het gebruik van pesticiden met 50% te verminderen tegen 2030 springt daarbij het meest in het oog. Ook de richtlijn over duurzaam gebruik van pesticiden moet herzien worden.

Daarnaast komt er onder meer een actieplan rond organisch landbouwen, en wil de Commissie 25% van de Europese landbouw organisch maken tegen 2030. Ook rond nutriëntenbeheer worden enkele maatregelen en doelstellingen voorgesteld, zoals het verlagen van nutriëntenverlies met 50%.

Voedselzekerheid

De Europese Commissie zal acties ondernemen om een gemeenschappelijke Europese respons op te zetten voor crises rond voedselsystemen. Die moet voedselveiligheid en -zekerheid garanderen. Daarnaast zal de Commissie werken aan een noodplan voor voedselvoorziening in crisistijden.

Ook staat er een voedselcrisis respons mechanisme in de stijgers. Daarin worden zowel Commissie als lidstaten vertegenwoordigd. De samenstelling hangt af van de betrokken sector (landbouw, visserij, voedselveiligheid,…).

Duurzame voedselverwerking, -diensten en -verkoop

De Commissie verbindt zich ertoe:

 • een EU-gedragscode voor verantwoorde bedrijfs- en marketingpraktijken te ontwikkelen om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van gezond en duurzaam voedsel te bevorderen en de milieu-impact van het voedselsysteem te verminderen.
 • voedingsbedrijven aan te zetten tot acties op het gebied van gezondheid en duurzaamheid, en het overwegen van wetgevende maatregelen als vooruitgang onvoldoende wordt geacht.

Duurzame voedselconsumptie, en shift naar een gezond dieet

De Commissie wil naar een geharmoniseerde en verplichte labelling van voedingsstoffen op de voorkant van het etiket. Daarnaast wordt er gekeken naar manieren om ook de omgevings-, klimaat- en sociale aspecten van producten hierbij weer te geven.

Voedselverspilling tegengaan

De regels rond datalabeling (“te gebruiken voor”) worden herbekeken. Bovendien komen er bindende targets om voedselverspilling te verminderen.

Voedselfraude tegengaan

De Commissie zal extra inspanningen doen om voedselfraude tegen te gaan en zo een gelijk speelveld te verzekeren. Dat zal gebeuren door controle autoriteiten te versterken, en nauwer samen te werken met de lidstaten, Europol, OLAF, etc.

Onderzoek en innovatie

Een van de drijvende krachten achter de strategie zal vanuit innovatie hoek komen. Daarom bereidt de Commissie hier verschillende inspanningen voor

 • Een extra Horizon2020 call voor Green Deal prioriteiten (1 miljard)

 • Ongeveer 10 miljard van Horizon Europe zal geïnvesteerd worden in voedsel, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw, visserij, aquacultuur en het milieu.
 • Er komt een Missie voor Bodemgezondheid en Voedsel
 • De rol van het European Innovation Partnership 'Agricultural Productivity and Sustainability' (EIP-AGRI) zal versterkt worden
 • EFRO zal investeren in slimme specialisatie mbt voedsel waardeketens
 • Een nieuw Horizon partnerschap rond ‘veilige en duurzame voedselsystemen voor mens, planeet en klimaat’

De Europese Commissie roept de Raad en het Parlement op om dit document te ondersteunen. Beide instellingen reageren binnenkort wellicht met een resolutie of conclusie over deze strategie.

De hele strategie kan u hier nalezen

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons