U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Biologische productie: Parlement keurt resolutie goed

13 mei 2022 - door Simon De Coster

In 2021 publiceerde de Europese Commissie een actieplan voor meer biologische productie tegen 2030.

  • 25% van de landbouw moet biologisch worden tegen 2030, ook aquacultuur moet biologisch
  • Europees Parlement benadrukt in resolutie belang marktgebaseerde benadering
  • Raadsconclusies reeds in zomer 2021 goedgekeurd
Biologische productie: Parlement keurt resolutie goed

Meer dan een jaar geleden stelde de Europese Commissie haar actieplan om de biologische productie binnen de Unie te verhogen. 

Concreet wil de Europese Commissie tegen 2030 dat minstens 25% van het landbouwgebied voor biologische productie zorgt, en dat ook biologische aquacultuur significant verhoogd moet worden. Beiden tegen 2030. Dit wil men doen door de consumptie te vergroten, de productie te verhogen en de sector te verduurzamen.

Eerder deze maand keurde het Europees Parlement een resolutie goed over dit actieplan. In die resolutie wordt benadrukt dat de biologische sector ontwikkeld moet worden vanuit een marktgerichte benadering. Ook nationale strategieën, korte logistieke ketens en onderzoek om biologische landbouw te ondersteunen moet vertrekken vanuit de markt.

Daarnaast roept de resolutie op om voldoende financiële middelen te voorzien voor landbouwers via het GLB. Die middelen kunnen investeringen in korte voedselketens, strategieën en innovatie faciliteren.  Opvallend is wel dat er nergens in de resolutie wordt gesproken over de doelstelling van 25%, die oorspronkelijk werd voorgesteld door de Commissie.

De Raad nam in de zomer van vorig jaar al Raadsconclusies aan over dit dossier. Daarin stonden volgende elementen:

  • biologische landbouw is belangrijk voor de duurzaamheid van Europese landbouw
  • organische productie kan zorgen voor extra jobs en inkomens
  • de balans tussen vraag en aanbod van biologische producten is belangrijk voor de winstgevendheid van de sector
  • wanneer er doelstellingen worden vastgelegd moet rekening gehouden worden met de specifieke situatie in de lidstaten
  • het is essentieel om publieke en private stakeholders te betrekken om de doelstellingen uit de strategie te bereiken

U kan zowel de Raadsconclusies als resolutie van het Europees Parlement terugvinden in bijlage.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons