U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Support for multi programmes – Union quality schemes OR merits of Union agricultural products (Chafea)

Deadline

Code

MULTI-A-2019

Inleiding

Chafea het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding, publiceerde op 15 januari een call om het bewustzijn en de erkenning van kwaliteitsregelingen van landbouwproducten in de Europese Unie te vergroten.

Doelstellingen

Voorstellen voor deze onderwerpen moeten betrekking hebben op één van de volgende twee aspecten:

1 - Voor informatie- en afzetbevorderingsprogramma's gericht op het vergroten van het bewustzijn en de erkenning van Unie - structuursystemen.

Het doel is het bewustzijn en de erkenning van de kwaliteitsregelingen van de Unie te vergroten, namelijk:

  • Kwaliteitsregelingen: beschermde oorsprongsbenaming (BOB), beschermde geografische aanduiding (BGA), gegarandeerde traditionele specialiteit (GTS) en facultatieve kwaliteitsaanduidingen.
  • Biologische productiemethode
  • De logo's voor kwaliteitslandbouwproducten die specifiek zijn voor de ultraperifere gebieden van de Unie.

Eén van de verwachte resultaten is het vergroten van de erkenning door de Europese consumenten van het logo in verband met de kwaliteitsregelingen van de Unie. Volgens speciale Eurobarometer (nr. 473) erkent slechts 18% van de Europese consumenten de logo's van producten die profiteren van een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of een beschermde geografische aanduiding (BGA), en 15% voor de gegarandeerde traditionele specialiteit, terwijl deze de belangrijkste kwaliteitsregelingen van de Unie zijn. Hoewel het bewustzijn van het logo van de biologische landbouw sinds 2015 met vier punten is toegenomen, erkent nog steeds slechts 27% van de Europese consumenten het EU-logo van de biologische landbouw.

De verwachte uiteindelijke impact is het verbeteren van het concurrentievermogen en de consumptie van agro-voedselproducten van de Unie die zijn geregistreerd volgens een Unie - kwaliteitsregeling. Zo kunnen deze producten zich profileren en hun marktaandeel vergroten.

2 - Voor informatie- en promotieprogramma's waarin de specifieke kenmerken van landbouwmethoden in de Unie en de kenmerken van EU-landbouw- en voedselproducten en kwaliteitsregelingen als genoemd in artikel 5, lid 4, onder d), van Verordening (EU) nr. 1144/2014 onder de aandacht worden gebracht:

Het doel is om ten minste één van de specifieke kenmerken van landbouwproductiemethoden in de Unie te benadrukken, met name op het gebied van voedselveiligheid, traceerbaarheid, authenticiteit, etikettering, voedingswaarde en gezondheidsaspecten (inclusief de juiste voedingsgewoonten om verantwoorde consumptie te bekomen van in aanmerking komende alcoholische dranken). , dierenwelzijn, respect voor het milieu en duurzaamheid, en de kenmerken van landbouw- en voedselproducten, met name in termen van kwaliteit, smaak, diversiteit of tradities.

Het verwachte effect is het vergroten van het bewustzijn van de voordelen van de landbouwproducten van de Unie door de consumenten en het verbeteren van het concurrentievermogen en de consumptie van de betrokken agro - voedingsproducten van de Unie, hun zichtbaarheid vergroten en hun marktaandeel vergroten. 

Budget

Deze call biedt 32 800 000 euro aan.

Begunstigden

Kom jij in aanmerking? Lees hier de voorwaarden. 

Info & contact

Meer informatie over deze call kan je vinden op de website van de Europese Commissie. 

Voor verdere hulp met betrekking tot de onderwerpen en de inhoud van de oproep, contacteer: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons