U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Support for information measures relating to the Common Agricultural Policy (OJ C 339)

Deadline

Doelstellingen

Het algemene doel van de oproep is het opbouwen van vertrouwen in de Europese Unie bij alle burgers, boeren en niet-boeren. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is een beleid voor alle burgers van de EU en de voordelen ervan moeten duidelijk worden aangetoond; 

  • Bij het grote publiek: de buitenwereld moet vertrouwd geraken met de relevantie van EU-steun voor landbouw en plattelandsontwikkeling via het GLB.
  • Bij belanghebbenden: de doelstelling is om contacten te leggen met belanghebbenden (voornamelijk boeren en andere partijen die actief zijn op het platteland) zodat zij hun kiesdistricten en het grote publiek over het GLB informeren.

Budget

  • Het totale budget wordt geraamd op 4 miljoen EUR
  • De maximale subsidie bedraagt 500 000 EUR

Begunstigden

Het doelpubliek is het grote publiek (voornamelijk jongeren in stedelijke gebieden) en/of boeren en andere partijen die actief zijn op het platteland. Meer specifiek:

  • Schoolkinderen, leraren en universiteitsstudenten: op deze manier zullen jongeren bewust gemaakt worden van de bijdrage die het GLB op veel gebieden levert.
  • Algemeen publiek: er moet meer nadruk worden gelegd op het aanpakken van de (mis)percepties van de Europese landbouw en de rol van de landbouw in de samenleving in plaats van op de inhoud van het GLB.
  • Belanghebbenden: er moet meer bewustmaking zijn voor de bijdrage van het GLB aan de economische groei van plattelandsgebieden, voornamelijk aan KMO's. 

Info & contact

Alle informatie en documenten vindt u terug op deze site van DG AGRI.Voor de Vlaamse contactpersonen van dit programma; klik hier. Contact Europese Commissie: AGRI-GRANTS@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons