U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

PDPO III - Omgevingskwaliteit: Projectoproep provincie Limburg

Deadline

Inleiding

Europa, Vlaanderen en de provincie Limburg voorzien samen €789.572, 40 aan subsidiesteun voor de nieuwe projectoproep PDPO III: Omgevingskwaliteit. Nieuwe aanvragen tot cofinanciering kunnen nog tot 1 maart 2018 worden ingediend.

Doelstellingen

Binnen het programma voor Plattelandsontwikkeling PDPO III 2014-2020 streeft de maatregel "Versterken van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit op het platteland" naar de realisatie van projecten m.b.t. het verhogen van de beleving op het platteland, geïntegreerde landschapszorg en de verhoging van het welzijn. Projectvoorstellen binnen deze maatregel dienen invulling te geven aan één van de volgende acties:

 • De beleving van het platteland verhogen
 • Een geïntegreerde landschapszorg bevorderen
 • De sociale samenhang en betrokkenheid van plattelandsgemeenschappen verhogen
 • Welzijn van kwetsbare groepen verhogen
 • Zorgverlening op het platteland optimaliseren

Ingediende projectvoorstellen dienen tevens een link te leggen met de landbouw- en plattelandsgemeenschap.

Budget

€ 789.572, 40

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor cofinanciering van projecten die kaderen binnen de maatregel Omgevingskwaliteit?:

 • Gemeenten en gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
 • OCMW’s en verzelfstandige agentschappen van het OCMW
 • Provincies en provinciale verzelfstandigde agentschappen
 • Uitsluitend verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) voor het luik 'Investeringen; Vennootschappen en verenigingen met winstoogmerk voor het luik 'Samenwerking'
 • Stichtingen
 • Publiekrechtelijke personen m.u.v. van volgende categorieën:- De Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest  en de verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest- Natuurlijke personen- Vennootschappen en verenigingen met een winstoogmerk- Feitelijke verenigingen 

Info & contact

Meer informatie kan u vinden op deze website of via landbouwenplatteland@limburg.be

Nieuwe aanvragen tot cofinanciering, waarmee maximaal 65% van de projectsteun wordt gefinancierd, kunnen nog tot 1 maart 2018 (12.00 u.) worden ingediend via het e-loket van de VLM. Let wel: Alvorens een projectaanvraag kan worden ingediend, dient het project te worden afgetoetst bij het Plattelandsloket.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons