U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Information measures relating to the Common Agricultural Policy

Deadline

Code

INFOME-01-2020

Doelstellingen

De algemene doelstelling van de oproep is het opbouwen van vertrouwen binnen de EU en bij alle burgers, boeren en niet-boeren. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is een beleid voor alle burgers van de EU en de voordelen die het hun biedt, moeten duidelijk worden aangetoond.

De nadruk moet liggen op het aanpakken van misvattingen en desinformatie over de Europese landbouw en het GLB met behulp van feiten data. Zo wil men het publiek bewust te maken van de relevantie van EU-steun voor landbouw en plattelandsontwikkeling via het GLB.

De voorstellen voor informatiemaatregelen moeten zich specifiek richten op de economische, ecologische en sociale dimensies van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Doelpubliek

Het doelpubliek voor de thema's is het algemene publiek (met name jongeren in stedelijke gebieden) en / of boeren en andere partijen die op het platteland actief zijn. 

Budget

€4.000.000

Info & contact

Meer informatie kan u terugvinden op het portaal van de Europese Commisie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons