U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Regional Ocean Governance: Building on cooperation & partnerships for a coherent implementation of SDG14+

3 april 2019 18:30 – 20:00
European Parliament, Room JAN 6Q1

Een waardevolle ontwikkeling in de governance van internationale oceanen is het groeiend belang aan regionale samenwerking.

Oceanen en zeeën bedekken meer dan 70% van het aardoppervlak, reguleren ons klimaat en leveren 50% van de zuurstof die we inademen. Ze bieden ecosysteemdiensten die essentieel zijn voor een duurzame oceaanontwikkeling, inclusief voedselzekerheid en duurzaam levensonderhoud. Klimaatverandering, niet-duurzame exploitatie van hulpbronnen, vervuiling, maar ook illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij (IUU) bedreigen het maritieme leven en degene die er afhankelijk van zijn. 

Regional Ocean Governance: Building on cooperation & partnerships for a coherent implementation of SDG14+

Verschillende internationale processen benadrukten het belang van een meer holistische benadering van samenwerking voor gezonde, productieve en veerkrachtige oceanen. Regionaal bestuur, met inbegrip van regionale zee-organisaties (RSO's) en regionale visserijorganen (RFB's), spelen een belangrijke rol bij het verwezenlijken van SDG 14, alsook bij de toezeggingen om de biodiversiteitsdoelstellingen van Aichi te bereiken.

Tijdens de 4e milieuvergadering van de Verenigde Naties, die plaatsvond op 11 en 15 maart 2019, hebben beleidsmakers, de particuliere sector, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld toekomstige wereldwijde actie ondernomen om deze behoefte aan de bescherming van oceanen en fragiele ecosystemen aan te pakken. De nieuwe VN-strategie voor milieustransacties werd gepresenteerd en bestaande samenwerkingskaders werden benadrukt als belangrijkste platforms voor gecoördineerde actie. De ministers hebben ook een aantal resoluties over plastic zwerfvuil en microplastics aangenomen, waarbij de nadruk wordt gelegd op de noodzaak van een alomvattend en samenhangend mondiaal bestuur.

Dit evenement zal daarom de belangrijkste partners bijeenbrengen om dit initiatief te presenteren en beleidsmakers of deze cruciale internationale dialoog te informeren, om meer bewustzijn te creëren bij de EU-instellingen en bij belanghebbenden.

Schrijf je hier in

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons