U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees fonds voor maritieme zaken en visserij moet inboeten na 2020

24 augustus 2018 - door Melanie De Caluwé

De Commissie heeft een voorstel gedaan voor een budget voor het Europees fonds voor maritieme zaken en visserij van 6,14 miljard euro na 2020, dat budget ligt 5% lager dan bij de vorige meerjarenbegroting. Die afname is vooral te wijten aan de nakende Brexit.

Europees fonds voor maritieme zaken en visserij moet inboeten na 2020

Doelstellingen van het nieuw Europees fonds voor maritieme zaken en visserij:

 • de visserijsector blijven ondersteunen in haar overgang naar meer duurzame manieren van vissen
 • speciale aandacht voor ambachtelijk vissen
 • 30% van het budget zal besteed worden aan klimaatverandering
 • innovatie en investering in de implementatie van het aanlandingsbeleid
 • ondersteuning aan de ontwikkeling en implementatie van een systeem voor de monitoring van visserij-activiteiten
 • steun voor aanpassingen ter bescherming tegen overstromingen
 • ondersteunen van volledige stopzetting van visserij-activiteiten daar waar de activiteiten niet in evenwicht zijn met de bevisbare capaciteiten
 • duurzaamheid in de visserij:
 • het bevorderen van duurzame vissers-praktijken en het behoud van biologische bronnen uit de zee
 • bijdragen aan voedselzekerheid in de Unie door het opzetten van duurzame aquaculturen en -markten
 • het stimuleren van de groei van een duurzame blauwe economie welvarende kustregio’s
 • het globale oceaan-beleid versterken
 • Nieuwe elementen in het Europees fonds voor maritieme zaken en visserij

 • versimpeling en bredere keuze aan steun voor lidstaten voor de ondersteuning van hun prioriteiten, in plaats van de moeten kiezen van uit een ‘menu’ van mogelijke acties
 • betere overeenkomsten met Europese structuur- en investeringsfondsen
 • acties meer gericht op resultaten
 • Vissers kunnen enkel steun ontvangen als ze aantonen dat ze ook actie ondernemen in het behoud van de soort die ze bevissen
 • meer aandacht voor kleinere visserijen
 • meer steun voor kustregio’s
 • alle activiteiten in de ‘blauwe economie’ vallen onder het fonds
 • meer synergie met andere EU beleidsdomeinen om bijvoorbeeld klimaatverandering aan te pakken
 • ondersteuning om zeeën en oceanen veilig, proper en duurzaam gemanaged te houden
 • het fonds zal de internationale doelstellingen en engagementen van de Europese Unie mee ondersteunen
 • er kan ook hulp vanuit dit fonds gaan naar veiligheid op zee en reddingsoperaties

Meer lezen?

Kom meer te weten of het nieuwe meerjarig financieel kader van de Commissie tijdens een infosessie bij VLEVA

Graag inspraak over het direct beheer van het Europees fonds voor maritieme zaken en visserij? Vul dan deze Stem van Europa in!

BRON:

Europese Commissie

Maak een account aan

Volg ons