U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Brexit Adjustment Reserve voorgesteld

27 december 2020 - door Maarten Libeer

De Europese Commissie heeft haar voorstel voor een Brexit Adjustment Reserve ingediend om de economische en sociale gevolgen van Brexit te helpen opvangen in de lidstaten en sectoren die het zwaarst getroffen zijn. De totale begroting zal 5 miljard euro bedragen. De reserve zal: 

 • het bedrijfsleven en de werkgelegenheid in de getroffen sectoren ondersteunen
 • regio's en lokale gemeenschappen helpen, met inbegrip van die welke afhankelijk zijn van visserijactiviteiten in de wateren van het Verenigd Koninkrijk
 • de overheid helpen bij het goed functioneren van de grens-, douane-, sanitaire en fytosanitaire controles en bij het waarborgen van essentiële diensten aan de getroffen burgers en bedrijven.
Brexit Adjustment Reserve voorgesteld

Specifieke maatregelen: 

 • Maatregelen ter ondersteuning van bedrijven en lokale gemeenschappen die nadelige gevolgen ondervinden van de terugtrekking.
   
 • Maatregelen ter ondersteuning van de meest getroffen economische sectoren.
   
 • Maatregelen ter ondersteuning van bedrijven en lokale gemeenschappen die afhankelijk zijn van visserijactiviteiten in de wateren van het Verenigd Koninkrijk.
   
 • Maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid, onder meer door middel van werktijdverkortingsregelingen, omscholing en opleiding in de getroffen sectoren.
   
 • Maatregelen om het functioneren van de grens-, douane-, sanitaire en fytosanitaire controles, de veiligheid en de visserijcontrole te waarborgen, alsmede de inning van indirecte belastingen, met inbegrip van extra personeel en infrastructuur.
   
 • Maatregelen ter vergemakkelijking van regelingen voor de certificering en toelating van producten, ter ondersteuning van de naleving van de vestigingsvereisten, ter vergemakkelijking van de etikettering en de markering, bijvoorbeeld voor veiligheids-, gezondheids- en milieunormen, en ter ondersteuning van de wederzijdse erkenning.
   
 • Maatregelen voor communicatie, voorlichting en bewustmaking van burgers en bedrijven over veranderingen die voortvloeien uit de intrekking van hun rechten en verplichtingen


Timing: 

Het zal worden verdeeld in twee rondes:

- het overgrote deel van de 5 miljard euro via voorfinanciering in 2021, berekend op basis van het verwachte effect van het einde van de overgangsperiode op de economie van elke lidstaat, rekening houdend met de relatieve mate van economische integratie met het Verenigd Koninkrijk, met inbegrip van de handel in goederen en diensten, en de negatieve gevolgen voor de visserijsector in de EU;

- een kleinere tranche van aanvullende steun in 2024, voor het geval dat de werkelijke uitgaven de oorspronkelijke toewijzing overschrijden, waardoor de noodzaak van aanvullende solidariteit van de EU wordt gerechtvaardigd. Om in aanmerking te komen voor vergoedingen uit de Brexit-aanpassingsreserve moeten de lidstaten aantonen dat hun vorderingen rechtstreeks verband houden met Brexit. Het gebruikelijke financiële controle- en beheerssysteem voor EU-middelen zal van toepassing zijn.

 

Verdeelsleutel: 

De verdeelsleutel hangt af van twee factoren. Het aandeel van elke lidstaat in de voorfinanciering van de Brexit-aanpassingsreserve wordt bepaald als de som van een factor die verband houdt met de vis die wordt gevangen in de wateren die tot de exclusieve economische zone (EEZ) van het Verenigd Koninkrijk behoren en een factor die verband houdt met de handel met het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast kan een lidstaat maximaal 25 procent van het totale bedrag, maximum 0,35 procent van het eigen BNP of maximaal 190 euro per inwoner, krijgenDe allocatiemethode vind je hier. 

Concreet zou er 325 miljoen euro naar België vloeien, waarvan 200 miljoen euro voor Vlaanderen. 
 

Alle info vind je hier. 
De volledige tekst vind je hier.
De annexen vind je hier. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons