U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EMFAF - Improving scientific knowledge to strengthen the science-basis of management decisions under the Common Fisheries Policy

Deadline

Code

EMFAF-2023-PIA-FisheriesScientificAdvice

Inleiding

De Europese Commissie lanceert deze oproep in kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EMFAF). Met deze oproep wil de Europese Commissie de wetenschappelijke kennis verbeteren en inzetten om de basis van beheersbeslissingen in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) te versterken.

Doelstellingen

Het doel van deze oproep wetenschappelijke kennis versterken. Deze kennis is nodig is voor instandhoudings- en beheersmaatregelen op visserijgebied die het gemeenschappelijk visserijbeleid ondersteunen.

De prioriteiten zijn:

 • de versterking van beleidsgerichte visserijwetenschap,
 • een beter gebruik van de verzamelde wetenschappelijke gegevens 
 • een betere samenwerking tussen wetenschappers en de visserijsector.

De oproep richt zich ook op de ondersteuning van de wetenschappelijke gemeenschap bij de ontwikkeling en instandhouding van de expertise om wetenschappelijk advies van hoge kwaliteit over visserij-aangelegenheden te kunnen verstrekken.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: 2,6 miljoen euro.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij - EFMZV

Inleiding

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds (EFMZVA) heeft als doel het duurzame gebruik en beheer van mariene hulpbronnen te faciliteren, de ontwikkeling van een veerkrachtige blauwe economie te bevorderen en internationale samenwerking te stimuleren met het oog op gezonde, veilige en duurzaam beheerde oceanen.

Goed om weten 

 • Projecttype

Innovatie, onderzoek, investeringen, netwerkvorming/kennisdeling

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

70%

 • Aanvraagprocedure

tbc

België is bezig met de voorbereidingen van het “Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027”. Onder voorbehoud van mogelijke vertragingen, verwachten we dat het Belgisch Programma voor het einde van 2022 zal worden aangenomen door de Europese Commissie, en het Belgisch Programma dus in 2023 operationeel zal worden. 

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1139 inzake de oprichting van het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds

Budget

tbc

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Maritieme zaken en visserij
Lees meer
Volg ons