U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Triloog Cohesiefonds kan van start gaan

28 maart 2019 - door Simon De Coster
  • Raad en Parlement raakten het beiden eens over EFRO, Interreg en Cohesiefonds
  • Ook beiden klaar om te onderhandelen over de Gemeenschappelijke Bepalingen
  • Trilogen starten vanaf september
  • Voorrang voor blokken die nodig zijn voor tijdige implementatie
Triloog Cohesiefonds kan van start gaan

EFRO en het Cohesiefonds

Het Europees Parlement raakte het als eerste eens over EFRO en het Cohesiefonds voor de periode 2021-2027. Het verslag van rapporteur Cozzolino werd eind maart reeds goedgekeurd. Vooral de aandacht voor milieu-aangelegenheden komt sterk naar voor in de uiteindelijke tekst. Zo besloten de MEPs om fossiele brandstoffen volledig uit het toepassingsgebied van het Cohesiebeleid te laten.

Voor EFRO zal de nadruk dan weer vooral liggen op slimme groei en groene economie. Daarenboven stelt het parlement voor om minstens 30-50% van de fondsen regionaal in plaats van nationaal te beheren.

Ook de Raad van Ministers nam sindsdien een standpunt in. De triloog start echter pas na de zomer. Tijdens die triloog komen waarschijnlijk vooral artikel 6 (excluded actions) en de algemene en specifieke doelstellingen aan bod. Ook over het percentage van EFRO dat naar urbane ontwikkeling gaat is geen eensgezindheid: Raad en Commissie willen 6%, het Parlement wil dit optrekken naar 10%.

Common Provisions Regulation

Ook de triloog over de Gemeenschappelijke Bepalingen kan starten. Deze verordening is een set van regels die van toepassing zullen zijn op verschillende Europese fondsen, waaronder EFRO en het Cohesiefonds. Ze moeten de synergieën tussen de verschillende beleidsinstrumenten versterken. Eerder berichtten we al over de triloog over deze bepalingen die vroegtijdig werd afgebroken. De instellingen vonden toen geen consensus over blok 1, waarin de al dan niet verplichte partnerschapsakkoorden aan bod komen.

Sindsdien gingen de instellingen elk hun eigen weg om tot een onderhandelingspositie te komen. Op woensdag 27 maart rondde het Europees Parlement in consensus de eerste lezing af. Het verslag van co-rapporteurs Krehl en Novakov werd goedgekeurd. Ook de Raad heeft in juli zijn positie bepaald.

De instellingen hernemen de triloog dus vanaf september voor een nieuwe poging. Daarbij komen eerst blokken 1 (programmering), 2 (randvoorwaarden) en 5 (beheer/audit) aan bod. Die zijn namelijk essentieel om tijdig aan de implementatie van de fondsen te beginnen. Voor deze verordening zullen de trilogen voor over de partnerschapsakkoorden, code of conduct en flexibele programmering gaan.

 

Laatste update: 21/08/2019

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons