U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Triloog cohesiebeleid hervat

09 oktober 2019 - door Simon De Coster

Na een mislukte triloog begin dit jaar, hervatten de instellingen ondertussen opnieuw de interinstitutionele onderhandelingen

  • Doel is vooral om fondsen op tijd van start te laten gaan
  • Eerst focus op blokken 1, 2 en 5 van de CPR
  • Volgende triloog gepland in november
Triloog cohesiebeleid hervat

Eerdere triloog mislukt

De triloog over de Gemeenschappelijke Bepalingen is terug opgestart. De Gemeenschappelijke Bepalingen zijn overkoepelende regels voor alle structuur- en investeringsfondsen voor de periode 2021-2027. Ze vormen dus mee de basis van het cohesiebeleid na de huidige programmaperiode.

Begin dit jaar ondernam men al een poging om te onderhandelen, maar die liep af met een sisser. De instellingen raakten het toen niet eens over de al dan niet verplichte partnerschapsakkoorden. De instellingen hadden op dat moment bovendien te weinig onderhandelingsmarge om tot een akkoord te komen.

Nu onderneemt men dus een nieuwe poging. Mede onder impuls van het Finse voorzitterschap van de Raad. Hun bedoeling is om ervoor te zorgen dat de volgende programmaperiode op tijd van start kan gaan. Ze geven dan ook voorrang aan de onderdelen die van belang zijn voor de programmering:

  • Blok 1: Programmering
  • Blok 2: Randvoorwaarden
  • Blok 5: Beheer en controle

Deze blokken zijn essentieel om effectief in 2021 te kunnen starten met de nieuwe programma's. De andere blokken en onder meer de EFRO- en Interreg-verordening komen pas volgend jaar aan bod.

CPR box

De volgende interinstitutionele ontmoeting staat begin november gepland. Daar hernemen de instellingen opnieuw de onderhandelingen.

De Finnen willen daarbij werken met een ‘CPR box’. In die CPR box staan alle politieke punten die niet kunnen worden opgelost op technisch niveau. Zo kunnen de technische onderhandelaars zich focussen op de technische onderdelen en daarin vooruitgang maken.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons