U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuwe oproep in Single Market Programme voor toeristische sector

12 september 2022 - door Kaatje Gevaert

Begin september ging een nieuwe projectoproep open in het Single Market Programme (SMP - Programma voor de Eengemaakte Markt) specifiek voor de toeristische sector.

  • De oproep biedt steun aan acties die het  concurrentievermogen van KMO’s in de toeristische sector te vergroten door hun capaciteit op te bouwen om de dubbele groene en digitale transitie met succes uit te voeren.
  • Deadline is 30 november
  • Bekijk een samenvatting van de projectoproep op de VLEVA website
Nieuwe oproep in Single Market Programme voor toeristische sector

Het Single Market Programme: kansen voor de toeristische sector

Het SMP is erop gericht het concurrentievermogen en de duurzaamheid van kmo’s te vergroten, ook in de toeristische sector. Een belangrijke pijler van dit Europees subsidieprogramma is de bevordering van het concurrentievermogen, de capaciteitsopbouw en de duurzaamheid van ondernemingen.

Over de oproep  

Deze oproep maakt deel uit van de algemene COVID-19-herstelstrategie voor een duurzaam toeristisch ecosysteem en is er op gericht KMO's uit te rusten overeenkomstig de Tourism Transition Pathway (under the Industrial Strategy Update (COM(2021)350 final).

De actie is erop gericht het toekomstgerichte herstel van het toeristische ecosysteem te begeleiden door, onder meer met de tussenkomst van consortia van organisaties van de relevante belanghebbenden uit de toeristische sector, steun te verlenen aan de digitale en groene transformatie van toeristische bedrijven, met name kmo's, en innovatie, veerkracht, duurzaamheid en kwaliteit in de hele toeristische waardeketen te stimuleren. De activiteit kan ook het verlenen van financiële steun aan (bijv. kmo's en B2B-matchmaking) omvatten.

Praktische info:

  • Voor deze oproep is EUR 20 500 000 beschikbaar
  • Deadline is 30 november
  • Indienen van projectvoorstellen gebeurt via het Funding and Tenders portal

Achtergrondinformatie Single Market Programme

Het SMP beschikt over een budget van 4,2 miljard euro voor de periode 2021-2027. Het is gericht op de volgende thema's

  • verbetering van de governance van de interne markt
  • versterking van het concurrentievermogen van de EU-industrie, met name van kmo's
  • de gezondheid van mensen, dieren en planten en het dierenwelzijn bevorderen
  • vaststelling van het kader voor Europese statistieken

Het SMP combineert activiteiten van eerdere programma's die, in synergie met nieuwe activiteiten, gericht zijn op het behoud van de goede werking van de interne markt, zelfs onder moeilijke omstandigheden.

Interessante links

Naar de oproep op het Funding and Tenders portal

Website Single Market Programme

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons