U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Meer dan 1,5 miljoen EU gefinancierde projecten op nieuw online platform ‘Kohesio’

28 maart 2022 - door Kaatje Gevaert

De Commissie heeft officieel het online platform ‘Kohesio’ gelanceerd. Op dit platform staat informatie beschikbaar over meer dan 1,5 miljoen door het cohesiebeleid gefinancierde projecten.

  • Alle projecten binnen de lidstaten die vanaf 2014 financiering ontvingen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds (ESF) staan op het platform. 
  • Kohesio is een aanvulling op het vorige maand gepubliceerde cohesieverslag en het platform Cohesion Open Data
  • Aan de hand van het nieuwe platform realiseert de EU een transparanter en interactiever cohesiebeleid. Het platform moet ook de convergentie tussen regio's in Europa verder bevorderen.  

Een nuttig instrument voor iedereen 

Het Kohesio-platform maakt de informatie waarover de beheersautoriteiten beschikken voor iedereen toegankelijk. Met een indrukwekkende schat aan gegevens toont het de cruciale bijdrage van het cohesiebeleid aan de economische, territoriale en sociale cohesie van de regio's van de EU, alsook aan de groene en digitale transitie, door de uitvoering en financiering van een grote verscheidenheid aan beleidsprioriteiten in de lidstaten. Het stimuleert ook de identificatie en uitwisseling van beste praktijken tussen verschillende regio's en lidstaten. 

Meer dan 1,5 miljoen EU gefinancierde projecten op nieuw online platform ‘Kohesio’

Wat kan je op het nieuwe platform vinden?

Dit is wat Kohesio te bieden heeft: 

  • Gestandaardiseerde gegevens over 1,5 miljoen projecten uit de financieringsperiode 2014-2020, inclusief links naar de respectieve programma's en fondsen
  • Gestandaardiseerde gegevens over de 500.000 begunstigden en de stand van uitvoering van de projecten
  • Gegevens over meer dan 300 operationele programma's in alle 27 lidstaten
  • Een interactieve kaart die het mogelijk maakt de gegevens geografisch op te zoeken;

Veel info beschikbaar over Vlaamse projecten   

Ook staan in het Kohesio-platform de projectgegevens van meer dan 1.800 projecten in Vlaanderen weergegeven (voor België: meer dan 3.800 projecten). Het is mogelijk om per provincie, per thema, per begunstigde of per fonds het betreffende project op te zoeken. Indien dit niet volstaat, zijn er specifiekere zoekcriteria zoals het totale budget of de Europese subsidie. Als het project eenmaal is gevonden, is een breed scala aan informatie beschikbaar, waaronder de namen van de begunstigden, het fonds, start- en einddatum, het totale budget en de EU-bijdrage.

Volgende stappen 

In samenwerking met de beheersautoriteiten, die door de lidstaten zijn geselecteerd om de cohesiefinanciering te beheren, zal de Commissie het Kohesio-platform verder ontwikkelen om er projecten uit de nieuwe programmeringsperiode 2021-2027 in op te nemen. In de komende maanden zal het platform in alle officiële talen van de EU beschikbaar zijn. 

Achtergrond 

De Commissie zet zich in voor transparantie en het beschikbaar maken van gegevens voor het publiek. Daarom werd in december 2015 het platform Cohesion Open Data gelanceerd, waarmee gebruikers de voortgang van de uitvoering van het cohesiebeleid op EU-niveau kunnen volgen, per thema, land of fonds. Het Kohesio-platform vult het platform Cohesion Open Data aan met één enkele en uitgebreide opslagplaats voor informatie over projecten en begunstigden die in het kader van het cohesiebeleid worden gefinancierd. De twee platforms zullen naast elkaar bestaan omdat zij twee verschillende invalshoeken bieden: het Platform Cohesion Open Data bestrijkt financiële informatie op programmaniveau, terwijl Kohesio gedetailleerde informatie op projectniveau biedt. 

Meer informatie

Platform Cohesion Open Data 

Kohesio database

Maak een account aan

Volg ons