U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: Landbouw- en voedselvoorzieningsketen — bestrijding van oneerlijke handelspraktijken

20 oktober 2023 - door Kelly Digneffe

De richtlijn voor oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen bevat minimumregels om landbouwers en kleine en middelgrote leveranciers in de toeleveringsketen beter te beschermen.
In de agrovoedingsketen komt een onevenwicht in de onderhandelingspositie tussen leveranciers en afnemers vaak voor, vooral wanneer grote handelspartners bepaalde praktijken of contractuele regelingen trachten op te leggen ten nadele van kleinere leveranciers.

Jouw stem in Europa: Landbouw- en voedselvoorzieningsketen — bestrijding van oneerlijke handelspraktijken

De richtlijn moest op 1 mei 2021 in nationale wetgeving zijn omgezet en  

  • legt een minimumnorm voor bescherming op EU-niveau vast ter verbetering van de bescherming van landbouwers en kleine en middelgrote leveranciers tegen oneerlijke handelspraktijken
  • bevat een lijst van 16 verboden praktijken
  • verplicht de lidstaten om handhavingsautoriteiten aan te wijzen die bevoegd zijn om onderzoeken in te stellen, klachten te ontvangen en boetes op te leggen aan overtreders. 

 

Laat jouw stem horen via deze link

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons