U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Gedeeltelijk akkoord rond Cohesiebeleid

13 december 2019 - door Simon De Coster

De onderhandelaars kwamen tot een akkoord over blokken 1, 2 en 5 van de Gemeenschappelijke Bepalingen.

  • Partnerschapsakkoorden blijven verplicht
  • Cohesiebeleid wordt vooral vereenvoudigd
  • Voorbereiding nieuwe programmaperiode kan bijna beginnen
Gedeeltelijk akkoord rond Cohesiebeleid

Achtergrond

De onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad zijn tot een voorlopig akkoord gekomen rond blokken 1, 2 en 5 van de Gemeenschappelijke Bepalingen. Die bepalingen zijn overkoepelende regels voor het cohesiebeleid 2021-2027. Blokken 1, 2 en 5 zijn de belangrijkste blokken om aan de voorbereiding van de nieuwe programmaperiode te starten.

De onderhandelaars hoopten hierover voor het einde van het jaar tot een akkoord te komen.Eerder werd een beslissende triloog uitgesteld, maar na lange en intense onderhandelingen kwamen ze toch tot een, naar eigen zeggen, gebalanceerd akkoord.

Belangrijke onderdelen

Het belangrijkste resultaat volgens insiders is de serieuze vereenvoudiging van het beleid. Partnerschapsakkoorden blijven bijvoorbeeld verplicht voor elke lidstaat, maar worden beperkt tot 35 pagina's.

Ook rond de horizontale principes tussen de fondsen kwam men tot een akkoord. Het Europees Parlement haalde daar zijn slag thuis en integreerde vier belangrijke principes in de tekst:

  • Respect voor het klimaatakkoord van Parijs
  • De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
  • Strijd tegen discriminatie en respect voor mensenrechten
  • Gelijkheid tussen man en vrouw

Ook de Raad kon zijn stempel op de tekst duwen. Onder meer de mid-term programming (5+2) haalde de definitieve tekst. Lidstaten krijgen daardoor de mogelijkheid om tijdens de laatste 2 jaar van het volgende MFK 50% van het resterend budget te herprogrammeren.

Volgende stappen

Het akkoord gaat slechts over 3 blokken van de gemeenschappelijke bepalingen. De andere blokken worden verder onderhandeld onder het Kroatisch voorzitterschap. Daar is nog best wat werk aan de winkel, vindt ook voorzitter van de REGI commissie in het Europees Parlement, Younous Omarjee. Daarbij verwijst hij onder meer naar de nieuwe MFK nego box die de Finnen publiceerden. Daarin stelt het voorzitterschap van de Raad extra besparingen op cohesie voor.

Als de ambassadeurs van de lidstaten de tekst volgende week goedkeuren, kan het voorbereidend werk voor de komende programmaperiode beginnen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons