U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Finaal akkoord EFRO verordening

10 februari 2021 - door Simon De Coster

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad zetten deze week de laatste puntjes op de i in de onderhandelingen rond de EFRO en Cohesiefondsverordening.

  • Politiek akkoord al in 2020 afgeklopt
  • Enkel nog recitals vervolledigd
  • Officiële publicatie in april
Finaal akkoord EFRO verordening

Al bijna drie jaar wordt er onderhandeld over de EFRO en Cohesiefonds verordening, die de krijtlijnen zal vastleggen van deze programma's voor de komende zeven jaar. Deze week legden onderhandelaars van Parlement en Raad eindelijk de laatste details vast.

Eind vorig jaar werd al een akkoord gevonden over de politieke elementen van de verordening. Daarin werden reeds enkele belangrijke beslissingen genomen.

  • Financiering van gasinvesteringen zijn toegestaan, met een EU-breed maximum van 1%. Er wordt nog op lidstaat-niveau gedifferentieerd op basis van BNI en fossiel brandstof gebruik. Op die manier wil men het gebruik van steenkool, bruinkool en andere vaste fossiele brandstoffen vervangen door gasverwarming.
  • Uitsluiting van investeringen in bouw van kerncentrales, takabsgerelateerde activiteiten, luchthaveninfrastructuur of fossiele brandstoffen
  • 30% van de investeringen moeten gericht zijn op klimaatactie
  • Minstens 8% van de EFRO-middelen op nationaal niveau moeten worden besteed aan duurzame stedelijke ontwikkeling

Het politiek akkoord dat in december gesloten werd blijft met dit akkoord onveranderd. Enkel de laatste elementen van de preambule werden nog gefinaliseerd. Ook over de overkoepelende Common Provisions Regulation werd eind vorig jaar een akkoord gevonden.

De onderhandelaars hopen tegen april de definitieve teksten aan te nemen en te publiceren in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons