U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europarlementsleden stellen halvering van gebruik van chemische pesticiden voor

26 oktober 2023 - door Kelly Digneffe

Dinsdag stemde het ENVI comité van het Europees Parlement om het gebruik van pesticiden en de daarmee gepaarde risico's met minstens 50% te verminderen tegen 2030. Voor de gevaarlijkste pesticiden stellen ze zelfs een vermindering tot 65% voor (referteperiode 2015-2017). 

Europarlementsleden stellen halvering van gebruik van chemische pesticiden voor

Wat staat er nog meer in de voorgestelde tekst?  

  • Lidstaten moeten een nationale strategie met doelstellingen uitwerken waarin wordt opgenomen hoeveel pesticiden er worden verkocht per jaar en wat het risico ervan inhoudt. 
  • De Commissie zou op haar beurt deze doelstellingen nakijken om te zien of ze voldoende ambitieus zijn. 
  • Lidstaten moeten voor minstens vijf gewassen die het meest impact zullen ondervinden van het de vermindering een specifieke regelgeving opstellen. 
  • Een verbod op chemische pesticiden in de nabijheid van parken, speeltuinen, recreatiedomeinen, wandelpaden, en Natura 2000 gebieden. 

 

Het doel is om lidstaten en uiteindelijk ook gebruiker ertoe aan te zetten enkel in uitzonderlijke gevallen pesticiden te gebruiken. 

Om boeren te ondersteunen moeten minder gevaarlijke pesticiden meer beschikbaar zijn en sneller markttoelatingen krijgen. 

 

Volgende stappen: plenaire stemming over dit voorstel in november. 
Nadien volgen onderhandelingen met de lidstaten. 

 

Meer info: 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231023IPR08130/pest…

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons