Home > Regionaal beleid > Eu nieuws >

EU-instellingen komen tot akkoord over het delen van overheidsinformatie

25 januari 2019 - door Veronique Vennekens

De nieuwe richtlijn moet informatie uit de publieke sector beschikbaar maken voor hergebruik om het potentieel van de digitale economie te ontwikkelen. Het Parlement en de Raad kwamen tot een akkoord dat begin februari zal worden voorgelegd voor stemming.

EU-instellingen komen tot akkoord over het delen van overheidsinformatie

De nieuwe regels zorgen ervoor dat de publieke sector niet meer mag aanrekenen dan de marginale kosten van het hergebruik van hun data. Deze regels zijn van toepassing op overheidsdiensten, inclusief openbaar vervoer en openbaar dienstverlenende bedrijven. Daarnaast is het van toepassing op data uit publiek gefinancierd onderzoek. Lidstaten worden verwacht om een open access beleid op te zetten. De richtlijn is niet van toepassing op privébedrijven die diensten van algemeen nut aanbieden.

De deadline voor de implementatie van de richtlijn is vastgelegd op 2 jaar nadat de tekst verschijnt in het Europees Publicatieblad. Het akkoord moet nu door beide instellingen formeel worden goedgekeurd.

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons