U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Eerste stand van zaken energie-unie

19 november 2015 - door Melanie De Caluwé

Negen maanden na de lancering van deze energie-unie presenteerde de Commissie gisteren haar eerste stand van zaken, de zogenaamde ‘State of the Energy Union’. Het is de bedoeling dit elk jaar te herhalen. Uit dit eerste verslag blijkt dat er al heel wat stappen gezet zijn. Er ligt wel nog veel werk op de plank, met 2016 als een belangrijk jaar voor de eerste concrete resultaten.

Als één van haar 10 prioriteiten schoof de Europese Commissie van Juncker vorig jaar bij haar aantreden de uitbouw van een energie-unie naar voor. Deze energie-unie moet  bijdragen tot een Europa met een stabiele energiebevoorrading die betaalbaar en klimaatvriendelijk is. De Commissie ziet een slimmere aanpak van het Europees energiebeleid als een weg om de strijd tegen klimaatverandering te combineren met jobcreatie, groei en investeringen.

Eerste stand van zaken energie-unie

Uitgebreid werkstuk met tal van initiatieven en deelrapporten

De stand van de energie-unie gaat in op de vooruitgang die de afgelopen negen maanden is geboekt, bepaalt de belangrijkste actiegebieden voor 2016 en trekt conclusies voor het beleid op nationaal, regionaal en Europees niveau.

Naast het koolstofvrij maken van de economie (onder meer door de toepassing van hernieuwbare energie) en energiezekerheid, boekt de strategie van de energie-unie ook resultaten op het gebied van energie-efficiëntie, de interne energiemarkt, onderzoek, innovatie en concurrentievermogen, prioriteiten die duidelijk samenhangen.

De Commissie publiceert nu ook richtsnoeren die lidstaten een basis bieden om op het gebied van energie en klimaat te beginnen met de ontwikkeling van geïntegreerde plannen voor de periode 2021-2030. Essentiële indicatoren vormen de eerste stap op weg naar het meten en monitoren van de realisatie van de energie-unie.

Informatie per lidstaat

Voor elke lidstaat is er een informatieblad met feiten en cijfers en op basis van een aantal afgesproken indicatoren kan iedereen lidstaten ook eenvoudig met elkaar vergelijken.

Voor de meeste lidstaten levert de analyse een genuanceerd beeld op, met zowel domeinen waarin de doelstellingen vlot gehaald worden als domeinen die extra inspanningen vragen. Dat is ook het geval voor België. 

Stand van zaken voor België 

België blijft een belangrijk netto-importeur van brandstoffen, in het bijzonder van gas en petroleumproducten en scoort daarbij minder goed dan het EU-gemiddelde. Veel import dient voor doorvoer: zo importeert België vier keer meer gas dan in de eigen markt wordt verbruikt, vooral via de gasterminals in Zeebrugge. De interconnectie voor elektriciteit en gas met de buurlanden is beter dan gemiddeld en staat op het punt nog te verbeteren met de realisatie van enkele grote hoogspanningsprojecten. Nieuwe verbindingen met het Verenigd Koninkrijk (‘NEMO’), Duitsland (‘ALEGRO’) en Nederland (‘BRABO’) staan immers geselecteerd als projecten van gezamenlijk belang voor de EU.

België dreigt volgens de Europese Commissie haar doelstelling energie-efficiëntie niet te halen en hoewel  België de tussentijdse doelstelling op het vlak van hernieuwbare energie wel haalt, blijft het halen van de finaal beoogde 13% energie uit hernieuwbare bronnen tegen 2020 een uitdaging. Het halen van de doelstellingen wat betreft de uitstoot van broeikasgassen in 2020 lijkt geen probleem, daar zit België meer dan op schema. 

Tot slot blijkt uit de landenanalyse nog dat België minder dan gemiddeld belastingen heft op energieproducten en dat de inspanningen op vlak van onderzoek en innovatie in energiegerelateerde domeinen lager liggen dan gemiddeld in de EU. Op het vlak van competitiviteit, zien we dat bedrijven in België een licht lagere prijs voor elektriciteit betalen dan gemiddeld in de EU en dat België wat betreft de gasprijs voor de industrie één van de goedkopere landen is, met prijzen ver onder het gemiddelde.

Meer info

Lees hier de volledige persmededeling van de Europese Commissie.

Benieuwd naar de Factsheet België?

Ontdek de vergelijkende analyse van de lidstaten.

Nog meer staat te lezen in het volledige dossier zoals het op de website van de Europese Commissie staat, met tal van links naar documenten en evaluaties per deelthema (hernieuwbare energie, efficiëntie, klimaat, consumententrends,…).

Maak een account aan

DOSSIER

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer
Volg ons