U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De relanceplannen van minister Benjamin Dalle

15 december 2020 - door Maarten Libeer

Tijdens de webinar 'Vlaamse Veerkracht' boog de voltallige Vlaamse Regering zich over het relanceplan en hoe dit kadert binnen het Europese herstelplan. Meer daarover vind je hier.

Maar hoe ziet die concrete implementatie van het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' er dan precies uit? Dat vertelt minister Benjamin Dalle ons voor het beleidsdomein Brussel, Jeugd en Media: 

  • Investeren in jeugdwerk en jeugdinfrastructuur
  • Investeren in audiovisuele mediasector
  • Extra investeren in Vlaams Brusselfonds

Minister Dalle kondigde verschillende maatregelen en investeringen aan voor Jeugd, Media en Brussel.

De relanceplannen van minister Benjamin Dalle

1. Jeugd

De Vlaamse regering wil de jongeren, die het moeilijk hebben tijdens deze crisis, ondersteunen op twee manieren: 

  1. Investeren in meer en betere ruimte voor kinderen en jongeren

Open ruimte is in deze crisis niet het probleem, maar juist deel van de oplossing. De Vlaamse regering wil dan ook inzetten op het creëren van ruimte geschikt voor kinderen en jongeren in steden en gemeenten in Vlaanderen. 

Minister Dalle kondigde een investering van 30 miljoen euro aan om de komende jaren de infrastructuur van jeugdwerk en jeugdverblijven toekomstgericht of  future proof te maken. Er wordt daarbij ingezet op de veiligheid, toegankelijkheid, duurzaamheid en energiezuinigheid van de jeugdinfrastructuur.

  1. Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren beter bereiken

Met generatie veerkracht werd tijdens de crisis al een focus gelegd op kwetsbare jongeren, in de relance wil men hier verder op inzetten. 

Er wordt een projectoproep gelanceerd om jongeren en kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties beter te bereiken.  

De projectoproep zal vooral inzetten op onderzoek en de ontsluiting van kennis om in de toekomst beter en gerichter steun te bieden aan de jongeren van generatie veerkracht. 
 

2. Op vlak van media zijn er vier aspecten van de relance:

  1. Garantiefonds audiovisuele televisieproducties

De audiovisuele sector is zwaar getroffen door deze crisis, met als gevolg dat heel wat producties werden stilgelegd. 

De Vlaamse regering kondigt daarom het garantiefonds audiovisuele televisieproducties aan: een fonds dat voor een deel garantie en verzekering moet bieden wanneer producties stilgelegd moeten worden  door covid-maatregelen. 

  1. Investeren in lokale audiovisuele producties

Naast het garantiefonds, wordt ook een extra investering van 10 miljoen euro via het VAF, het mediafonds en het gamefonds voorzien om Vlaamse audiovisuele televisie content, maar ook gaming een duwtje in de rug te geven. 

De regering wil daarmee het aanbod voor de Vlaamse televisiekijker en gamer garanderen. 

  1. Versterken mediawijsheid en digitale geletterdheid

Digitalisering is een prioriteit van deze Vlaamse regering. Digitale geletterdheid is daarbij heel belangrijk. Daarom worden volgende maatregelen genomen:

Daarom kondigt de regering een extra investering in het kenniscentrum mediawijsheid. Ook ‘Nieuws in de klas’ wordt gemoderniseerd.

  1. Toekomstgerichte Vlaamse mediasector

Om ook de Vlaamse mediasector toekomstgericht te maken, wil de regering inzetten op data, algoritmes en artificiële intelligentie. Men wil ook innoveren op vlak van verdeling en distributie van audiovisuele producties door middel van een cloud systeem. Tenslotte wil men ook vechten tegen fake news: men wil investeren in technologie zodat Vlaamse mediabedrijven goed aan fact checking kunnen doen. 
 

3. Brussel

Tenslotte kondigt de minister aan dat 10 miljoen euro extra zal worden vrijgemaakt voor het Vlaams Brusselfonds. Hiermee wil men inzetten op investeringen in de infrastructuur van de Vlaamse gemeenschap in de hoofdstad. 
 

Bekijk het deel van minister Dalle tijdens de webinar via deze link. 

Maak een account aan

Volg ons