U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Comité van de Regio's zeer kritisch over voorstellen MFK

11 september 2018 - door Nand De Klerck

Het Comité van de Regio's (CoR) zal binnenkort stemmen over een rapport dat bijzonder kritisch is over de voorstellen van de Europese Commissie m.b.t. het volgend meerjarig financieel kader (MFK). Het rapport van rapporteur Nikola Dobroslavić (EVP, Hongarije) zal begin oktober ter stemming worden voorgelegd.

De rapporteur betreurt dat de Commissie geen verhoging van de uitgavenplafonds met 1,3 procent van het BNI heeft voorgesteld. Hij is tegen de bezuinigingen van 10 procent op het cohesiebeleid, en specifiek op de cohesiefondsen (ongeveer 45 procent). De rapporteur heeft ook kritiek op de besparingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

  • 11% voor het Europees Landbouwgarantiefonds
  • 28% voor het Europees Fonds voor plattelandsontwikkelin
  • 13% voor het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij
Comité van de Regio's zeer kritisch over voorstellen MFK

Hij betreurt ook dat de begroting van het Europees Sociaal Fonds plus (ESF+) in reële termen niet is verhoogd. Hetzelfde geldt voor het Connecting Europe Mechanism.

Hij is bezorgd over de algemene structuur van het voorstel van de Commissie, die noch de samenhang, noch de synergieën tussen de programma's en de verschillende lidstaten verbetert. Daarnaast hekelt hij de verschuiving van fondsen in medebeheer naar meer fondsen onder direct beheer van de Commissie. 

Over het algemeen betreurt het ontwerpadvies het gebrek aan transparantie in de bekendgemaakte cijfers en het ontbreken van een strategisch kader voor de lange termijn, zoals de Europa 2020-strategie. Hij is van mening dat de voorstellen van de Commissie niet ambitieus genoeg zijn.

Het advies zal in stemming worden gebracht tijdens de plenaire vergadering van het Comité van de Regio's op 8-10 Oktober 2018.

Maak een account aan

Volg ons