U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Update Cohesiebeleid post-2020

04 december 2020 - door Simon De Coster

De onderhandelaars van de Raad en het Europees Parlement vonden deze week een akkoord over de gemeenschappelijke bepalingen (Common Provisions) voor het cohesiebeleid post-2020.

 • Beperking macro-economische conditionaliteit
 • Simplificatie partnerschapsakkoorden
 • Ook akkoord over Interreg
Update Cohesiebeleid post-2020

Common Provisions Regulation

Vooral rond de macro-economische voorwaarden werd er nog veel gediscussieerd. Dit is een mechanisme dat de financiering van het cohesiebeleid linkt aan de regels voor economisch bestuur van de Unie. Hoewel de macro-economische voorwaarden blijven bestaan, worden ze omwille van de COVID19-crisis flink beperkt: zolang het Stabiliteits- en Groeipact bevroren blijft, gelden ook de macro-economische voorwaarden niet. Lidstaten wiens overheidstekort boven de norm is, zullen dus tijdelijk geen straf krijgen.

De co-financiering zal er als volgt uit zien in de nieuwe programmaperiode:

 • 85% voor de minst ontwikkelde regio’s
 • 60% voor de regio’s in transitie
 • 40% voor de meest ontwikkelde regio’s

Ook volgende elementen maken deel uit van het finale akkoord

 • Introductie van een ‘do no harm’ principle
 • 30% van de middelen moeten de klimaatdoelstelling ondersteunen
 • Simplificatie van partnerschapsakkoorden, die nog maximaal 35 pagina’s lang zullen mogen zijn.
 • 50% van de middelen zullen vrij toegewezen kunnen worden vanaf 2025

De lidstaten en beheersautoriteiten hebben nu in principe volledige duidelijkheid over de programmering en implementatie van de programma’s. De instellingen moeten dit akkoord enkel nog goedkeuren. De gesprekken over de overwegingen en bijlagen van de tekst zullen wellicht volgend jaar nog voortgezet worden.

Hier vindt u het persbericht van het Europees Parlement

Interreg

Ook rond de Interreg verordening vonden onderhandelaars een akkoord. Daar werd beslist de pre-financiering vast te stellen op 1% voor de eerste twee jaar, en 3% voor de jaren 2023-2026. Dat moet zorgen voor meer liquiditeit aan het begin van de programma’s. De co-financiering werd verhoogd tot een maximum van 80% van Europese middelen. 

Er zal meer ondersteuning voorzien worden voor kleine en people to people projecten: ongeveer 20% van de middelen.

Met een budget van €8 miljard, zal de verordening er als volgt uit zien:

 • Interreg A: Grensoverschrijdende samenwerking (72.2% van de middelen)
 • Interreg B: Transnationale samenwerking (18.2% van de middelen)
 • Interreg C: Interregionale samenwerking (6.1% van de middelen)
 • Interreg D: Samenwerking met ultraperifere regio’s (3.5%)

In het voorstel van de Commissie stond ook een vijfde component rond interregionale innovatieve investeringen. Die wordt overgezet naar de EFRO/Cohesiefonds verordening die nog in onderhandeling is.

 

Maak een account aan

Volg ons