U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Parlement en Raad boeken vooruitgang in onderhandelingen Interreg

27 november 2019 - door Jan Noelmans

 

De onderhandelingen over het nieuwe Interreg-programma verlopen vlot.

  • Compromis wordt al in december verwacht
  • Nog viertal thema's ter discussie
  • Verordening pas officieel afgeklopt na akkoord overkoepelende bepalingen

 

Parlement en Raad boeken vooruitgang in onderhandelingen Interreg

Het Europees Parlement en het Finse voorzitterschap boekten sterke vooruitgang tijdens de onderhandelingen over de inhoud van het Interreg-programma voor de komende jaren. In december hoopt men een compromis te bereiken.

 

Momenteel staan er nog een viertal thema's ter discussie. Zo menen de lidstaten dat er flexibel omgesprongen moet kunnen worden met de sociale doelstellingen gerelateerd aan de vierde prioriteitsas van Interreg. Het parlement is daarentegen van mening dat deze doelstellingen gebetonneerd moet worden binnen de budgetten. 

 

Verder debatteren de delegaties over de overdracht van EFRO-middelen - bestemd voor werkgelegenheid en groei - naar Interreg. Het parlement wil die optie liever begrenzen, terwijl de raad net een stap verder wil gaan.

 

Wat ze wel weer samen op tafel leggen, is de plaats die grensoverschrijdende maritieme samenwerking moet krijgen binnen Interreg. Het was de commissie die deze nieuwe mogelijkheid eerder verwijderde uit de teksten.

 

Een ander discussiepunt blijft asiel en migratie. Omdat het parlement van mening is dat Interreg moet bijdragen aan de sociale en economische integratie van nieuwkomers. De lidstaten daarentegen pleiten hier voor meer flexibiliteit.

 

Verschillende bronnen bevestigen dat de nog bestaande meningsverschillen relatief eenvoudig te overbruggen zijn. Net daarom zouden de onderhandelingen dus al in december afgerond kunnen worden, in tegenstelling tot heel wat andere cohesiedossiers.

 

Maar zelfs al komen de onderhandelaars in 2019 nog tot een akkoord over Interreg, dan nog wordt de verordening pas in 2020 officieel afgeklopt. Daarvoor moet eerst over de overkoepelende gemeenschappelijke bepalingen voor het cohesiebeleid nog een akkoord bereikt worden. Die nieuwe overkoepelende regels gelden voor een reeks cohesiegerelateerde fondsen en moeten onder andere synergieën daartussen vergemakkelijken.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons