U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Michel stelt MFK compromis voor

18 februari 2020 - door Simon De Coster

In het licht van de nakende Europese top (20/02) publiceerde Europees president Charles Michel een nieuw onderhandelingsdocument. Dat moet de MFK onderhandelingen een nieuwe boost geven.

  • Gelijkaardig voorstel aan Fins document
  • Verdeling van cohesiebudget aangepast
  • Voorstel voor 2 nieuwe eigen middelen
Michel stelt MFK compromis voor

1.074% van het BNI

Na intense bilaterale vergaderingen met alle lidstaten, probeerde Michel tot een compromis te komen tussen alle lidstaten. De Commissie stelde initieel een MFK van 1.14% van het BNI voor. De nettobetalers wilden dan weer niet hoger dan 1% gaan. Als tussenweg stelt Michel een MFK van 1.074% van het BNI voor. Dat cijfer ligt een klein beetje hoger dan de cijfers van het Fins onderhandelingsdocument, maar houdt ook rekening met extra middelen voor de Green Deal. 

Een van de heikele thema’s in de onderhandelingen is het cohesiebeleid. De cohesielanden kanten zich tegen de zware besparingen die de Commissie voorstelde. Ook daar probeert Michel een gulden middenweg te vinden. 

Michel stelt nog steeds een besparing van 12% voor tegenover de vorige programmaperiode. Wel stelt hij een eerlijkere verdeling voor van de middelen. Zo voorziet hij, in vergelijking met het Finse voorstel, een groter aandeel van het budget voor de minder ontwikkelde regio’s. Meer ontwikkelde regio’s zouden minder geld ontvangen, maar een lidstaat zou nog maximum 24% van het budget kunnen verliezen. De Finnen stelden dit ‘veiligheidsnet’ nog op 27%. Ook de flexibiliteit tussen de verschillende fondsen wordt vergroot.

Het Europees Parlement

Het Europees Parlement dringt aan op nieuwe eigen middelen om het Europees budget te voeden. Michel voorziet in zijn voorstel 2 nieuwe vormen van eigen middelen waaruit men 14-15 miljard euro per jaar extra hoopt te halen.

  • Een nationale bijdrage op basis van de hoeveelheid niet-gerecycleerd plastic verpakking afval (€0.80 per kilo)
  • Alle inkomsten uit het EU ETS die boven het jaarlijks gemiddelde van de lidstaten gaan

Verschillende MEPs gaven eerder al aan dat dit soort eigen middelen essentieel is voor de goedkeuring van het Europees Parlement. Dat zij zich niet onder tijdsdruk laten zetten, bleek uit het bevriezen van de sectorale onderhandelingen. Ook voorzitter Sassoli benadrukte vorige week nog dat ze klaar zijn om hun belangen met hand en tand te verdedigen. Daarom vragen ze om de interinstitutionele onderhandelingen op korte termijn te intensifiëren.

De Raad

Het document van Michel kwam ondertussen ook ter sprake op de Raad Algemene Zaken. Daar waren de ministers van de lidstaten verdeeld. De kritiek was gelijkaardig als die op het Fins onderhandelingsdocument: Netto-betalers vinden de 1.074% van het BNI te hoog. Enkel Duitsland zou zich enigszins flexibel willen opstellen, maar zij willen wel een modernisering van het beleid: meer aandacht voor duurzame economie, grensbescherming en rule of law. 

Ook het behoud van bepaalde kortingen op de bijdrage van sommige lidstaten, zoals Denemarken, Duitsland, etc. oogst kritiek. Met name Frankrijk en Italië willen deze kortingen afschaffen. Ook het Europees Parlement is van mening dat zo’n kortingen afgeschaft moeten worden. Toch hoopt ook de Raad dat de staatshoofden en regeringsleiders eind deze week intensief zullen onderhandelen om vooruitgang te boeken.

 

Het volledige document van Michel kan u hier terugvinden.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons