U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Voorlichtingsacties op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Deadline

Code

MCAP-INFOME-2021

Doelstellingen

De Europese Commissie cofinanciert projecten om de bevolking te informeren over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het kan gaan om:

  • televisie-uitzendingen over landbouw en innovatie
  • boerderijbezoeken
  • voorlichtingscampagnes
  • ...

Projecten moeten gericht zijn op het illustreren hoe het toekomstige GLB zal bijdragen tot de verwezenlijking van de politieke prioriteiten van de Commissie, met name de Europese Green Deal. In het kader van de Europese Green Deal heeft de Commissie een strategie 'van Boer tot Bord' en de Biodiversiteitsstrategie voor 2030 aangenomen, die beide betrekking hebben op kwesties die relevant zijn voor landbouw en plattelandsgebieden.

De doelgroep voor de thema's is het brede publiek (met name jongeren in stedelijke gebieden) en/of boeren en andere partijen die actief zijn op het platteland.

Specifieker:

  • Voor schoolkinderen, docenten en universiteitsstudenten: er moeten nieuwe benaderingen worden gebruikt om met jongeren in contact te komen en hun bewustzijn te vergroten over het GLB en de bijdrage die het levert op veel gebieden: klimaat, voedsel, gezond en kwalitatief hoogstaand eten, een gezonde levensstijlkeuze,... 
  • Voor belanghebbenden: belanghebbenden moeten zich meer bewust zijn van de bijdrage die het GLB levert aan de ondersteuning van de duurzaamheid van de landbouw.

Budget

Voor deze oproep wordt een budget van €4.000.000 voorzien.

Begunstigden

Elke persoon of rechtspersoon, zoals verenigingen of nationale autoriteiten, kan deelnemen aan de oproep tot het indienen van voorstellen, die eenmaal per jaar wordt gepubliceerd.

Info & contact

Alle informatie vindt u terug in de oproepfiche.

Indien u een project wenst in te dienen kan dat via het Portaal van de Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons