U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Support for simple programmes – Information and promotion of table olives in the third countries (Chafea)

Deadline

Code

SIMPLE-06-2019

Inleiding

Chafea het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding, publiceerde op 15 januari een call die betrekking heeft op voorlichtings- en promotieprogramma's voor derde landen op zoals gedefinieerd in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1308/2013, DEEL VII, onder b).

Doelstellingen

Het algemene doel van de voorlichtings- en afzetbevorderingsmaatregelen is het concurrentievermogen van de landbouwsector in de Unie te verbeteren.

De doelstellingen van deze programma's moeten in overeenstemming zijn met de algemene en specifieke doelstellingen van de artikelen 2 en 3 van Verordening (EU) nr. 1144/2014.

De verwachte uiteindelijke impact is het verbeteren van het concurrentievermogen en de consumptie van agro-voedselproducten van de Unie, het vergroten van hun profiel en het vergroten van hun marktaandeel in deze doellanden.

Budget

Deze call biedt 2 500 000 aan. 

Begunstigden

Kom jij in aanmerking? lees hier de voorwaarden. 

Info & contact

Meer informatie over de oproep vind je op de website van de Europese Commissie. 

Voor verdere vragen omtrent de inhoud van de call, contacteer: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons