U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Regionaal beleid > Calls >

REC: Restricted call for proposals for public authorities on preventing and combating racism, xenophobia and other forms of intolerance, and in particular hate crime and hate speech

Deadline

Code

REC-RRAC-HATE-AG-2018

Inleiding

De oproep zal volgende activiteiten financieren: wederzijds leren en uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten; ontwikkeling van hulpmiddelen en praktijken om de reacties op deze verschijnselen te verbeteren, met inbegrip van maar niet beperkt tot strafrechtelijke middelen; ondersteuning van slachtoffers van haatmisdrijven en haatdragende taal en het aanpakken van de kwestie van onderrapportage, inclusief het opbouwen van vertrouwen tussen gemeenschappen en nationale autoriteiten; capaciteitsopbouw en opleidingsactiviteiten; versterkte samenwerking en coördinatie tussen belangrijke actoren (nationaal en/of lokale autoriteiten, maatschappelijke organisaties, doelgroepen enz.).

Doelstellingen

 • Projecten gericht op het bijstaan ​​van de autoriteiten van de lidstaten bij het ontwikkelen van hulpmiddelen, praktijken, acties en strategieën om racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van intolerantie effectief voor te komen en te bestrijden.
 • Projecten gericht op de uitvoering op basis van relevante nationale wetgeving; in het bijzonder op het gebied van haatzaaien, haatmisdrijven en de rechten van slachtoffers van haatmisdrijven.
 • Projecten ter ondersteuning van de lidstaten bij het verbeteren van hun methodologie en systeem voor het registreren en verzamelen van gegevens over haatmisdrijven, met name via de implementatie van de gemeenschappelijke kernelementen ontwikkeld door de specifieke subgroep van de EU-groep op hoog niveau voor de bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van intolerantie geleid door het EU-agentschap voor de grondrechten (FRA).

Gerichte projecten op deze gebieden zullen de lidstaten en uitvoerders helpen bij het verbeteren van hun reacties op haat en onverdraagzaamheid, onder meer door het juiste en volledige tenuitvoerlegging van relevante nationale wetgeving, met name regels ter omzetting van het Kaderbesluit inzake bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht, en in het ontwikkelen van tools en praktijken haatspraak en misdrijven effectief te voorkomen en te bestrijden. 

 

Budget

1,5 miljoen euro

80% co-financiering

Begunstigden

Om in aanmerking te komen, moeten subsidieaanvragen voldoen aan alle van de volgende criteria:

 • hoofdaanvragers moeten overheidsinstanties zijn van een van de deelnemende landen van het REC programma; mede-aanvragers moeten overheidsinstanties of particuliere organisaties zijn gevestigd in een van de landen die deelnemen aan het programma, of internationaal organisaties;
 • de aanvraag moet betrekking hebben op ten minste twee organisaties;
 • de aangevraagde EU-subsidie kan niet lager zijn dan € 75 000.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees programma voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap

Inleiding

Het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bouwt aan een Europese ruimte waar gelijkheid en de rechten van personen worden bevorderd, beschermd en toegepast.

Soorten acties:

 • Studies, onderzoeken, analyses, enquêtes, evaluaties, handleidingen, educatief materiaal, workshops, seminaries, vergaderingen en conferenties
 • Opleidingsactiviteiten: uitwisseling van personeel, online opleidingsinstrumenten of andere opleidingsmodules
 • Uitwisselen van beste praktijken, mediacampagnes, informatiecampagnes, verspreiden van resultaten, ontwikkelen van ICT-tools;
 • Steun aan Europese actoren, netwerken, diensten van maatschappelijk belang, bijstaan van lidstaten bij de uitvoering van acties met Europese meerwaarde en van het recht en het beleid van de Unie,
 • Europese netwerkactiviteiten, inclusief steun in de vorm van actie- en exploitatiesubsidies

Doelstellingen

Dit programma focust op:

 • Effectief toepassen en eerbiedigen van non-discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid
 • Voorkomen en bestrijden van racisme, vreemdelingenhaat, homohaat en andere vormen van onverdraagzaamheid
 • Beschermen van de rechten van personen met een handicap
 • Gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de ondersteuning van gendermainstreaming
 • Voorkomen en bestrijden van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen en andere risicogroepen
 • Beschermen van de rechten van het kind
 • Beschermen van privacy en persoonsgegevens
 • Uitvoeren van de rechten van het EU-burgerschap
 • Uitvoeren van rechten van consumenten en ondernemers in de interne markt

Budget

Het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap bedraagt 439,5 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het fonds Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma) 
 • Internationale organisaties

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het fonds voor Rechten, Gelijkheid en Burgerschap?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Eco­nomische Ruimte 
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons