U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

REACT-EU: Crisisherstel in de context van COVID-19 - Innovatieve transitie

Deadline

Inleiding

REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) is een financiële top-up van de traditionele cohesieprogramma’s in de nasleep van de coronacrisis. Deze middelen moeten gebruikt worden om concrete acties te ondersteunen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en de sociale gevolgen daarvan. Vlaanderen heeft volgende thematische doelstellingen geformuleerd:

 1. Digitale transitie
 2. Groene transitie
 3. Innovatieve transitie

Doelstellingen

Deze oproep focust op de thematische doelstelling ‘Innovatieve transitie’. De vermarkting van reeds ontwikkelde of nog in ontwikkeling zijnde kennis blijft een belangrijk aandachtspunt in Vlaanderen, en de stap naar economische valorisatie van onderzoek en ontwikkeling blijft te vaak achterwege. Deze call richt zich naar projecten die kennisdeling van innovatieve toepassingen stimuleren.

Bij deze oproep horen verder nog volgende specifieke aandachtspunten:

 • Deze oproep mikt voornamelijk op investeringsprojecten die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Bij projectselectie zullen dergelijke projecten prioritair zijn. Werkingsprojecten zijn evenwel eveneens mogelijk.
 • Een tijdige realisatie (vóór 31 december 2023) van de projecten is uitermate belangrijk. In het projectvoorstel moet de planning duidelijk beargumenteerd worden en moeten meetbare mijlpalen geïdentificeerd worden.
 • Enkel duidelijk afgelijnde projectvoorstellen komen in aanmerking. Indien het EFRO-project deel is van een groter project, moet het EFRO-aandeel een significant onderdeel van dit grotere project omvatten.

Voor deze oproep is een vooraanmelding vereist. Die moet ten laatste op 11 juni ingediend worden bij VLAIO via erik.degendt@vlaio.be.

Budget

Deze oproep wordt gefinancierd vanuit REACT-EU. Voor deze oproep wordt een budget van €15 miljoen voorzien.

Info & contact

Alle nodige info kunt u terugvinden in de oproepfiche in bijlage. Met specifieke vragen kan u contact opnemen met de beheersautoriteit, of met het EFRO-contactpunt in uw provincie.

Provinciale EFRO-contactpunten:

Stedelijke EFRO-contactpunten

Managementautoriteit

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Cohesiebeleid

Info & contact

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

David Grzegorzewski

david.grzegorzewski@vlaio.be

02 553 39 96

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Erik De Gendt

erik.degendt@vlaio.be

02 553 37 22

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s’

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Stefaan Pennewaert

stefaan.pennewaert@vlaio.be

02 553 37 25

Bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling

Ahmed Abdelhakim

ahmed.abdelhakim@vlaio.be

02 553 37 04

Provinciale contactpunten

Antwerpen - EFRO Vlaanderen

Anneke Van den aker

Anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be

03 240 66 03

Antwerpen - EFRO Interreg

Hanne Witters

hanne.witters@provincieantwerpen.be

03 240 58 22

Antwerpen - EFRO Vlaanderen-Nederland

Kathleen Mostien

Kathleen.Mostien@provincieantwerpen.be

T 032405619

Oost-Vlaanderen

Heidi Tency

heidi.tency@oost-vlaanderen.be

09 267 86 37

Vlaams-Brabant EFRO

Toon Boeckx

toon.boeckx@vlaamsbrabant.be

0474 94 63 81

Limburg

Frank Sioen

frank.sioen@limburg.be

011 23 74 32

West-Vlaanderen

Ellen Cardoen

ellen.cardoen@west-vlaanderen.be

050 40 31 72

 

Lees meer
Volg ons