U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Preparatory Action "Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities"

Deadline

Inleiding

Na het enorme succes van de oproep uit 2019 lanceert de Europese Commissie een nieuwe oproep voor cinema's als innovatie hubs voor lokale gemeenschappen. De focus ligt deze keer op hoe de bioscoopervaring moet aangepast worden in de nasleep van de corona-crisis.

Doelstellingen

 • De COVID-19-pandemie heeft cinema's diepgaand getroffen en heeft de bioscoopervaring op dramatische wijze veranderd. De crisis zal nieuwe instrumenten voor interactie vereisen en op zijn beurt nieuwe bedrijfsmodellen voor de bioscoopexploitanten en voor de gemeenschapsvorming rondom de cinema's.
 • Daarnaast heeft deze oproep tot doel het publiek naar de culturele centra te trekken en hen op die manier te enthousiasmeren voor de beste Europese audiovisuele en culturele content (speelfilms, concerten, opera, tv-series, animatie, documentaires, erfgoedfilms, korte films en innovatieve content zoals VR).
 • In het kader van deze oproep worden nieuwe ervaringen in de cinema's getest. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeften van het plaatselijke publiek. De focus ligt op:
  • het opnieuw inschatten van de bioscoopervaring in de nasleep van de COVID-19-crisis, dit met het oog op de creatie van innovatieve culturele plekken, in het bijzonder dankzij samenwerkingen tussen bioscopen en VOD-platforms
  • de ontwikkeling van een (jong-) publiek en de opbouw van gemeenschappen door middel van interactieve ervaringen (bijv. door het aanbieden van een breed scala aan culturele en educatieve activiteiten).

Budget

 • Het totale budget is 1,5 miljoen euro. In totaal zullen er 4 tot 5 projecten worden geselecteerd met een maximale subsidie van 500.000 euro. Het EU-subsidieaandeel kan tot maximum 70% van het projectbudget bedragen.
 • De activiteiten van de projecten starten tussen november 2020 en maart 2021 en duren maximaal 18 maanden.

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams contactpunt

Creative Europe Desk MEDIA: Frank Herman (frank.herman@vlaanderen.be)

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Creative Europe bestaat uit verschillende onderdelen:

Subprogramma Cultuur

Via Europese samenwerkingsprojecten, literaire vertalingen, Europese netwerken en Europese platforms zet Europa in op:

 • Het versterken van kennis, vaardigheden en professionele kansen van de culturele en creatieve sectoren om transnationaal en transsectoraal te werken
 • Het bevorderen van de mobiliteit van culturele en creatieve sectoren
 • De circulatie van creaties en kunstwerken met het oog op een groter publieksbereik

subprogramma MEDIA

Versterkt de Europese audiovisuele sector om transnationaal actief te zijn door het:

 • Bevorderen van vaardigheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars en het ontwikkelen van netwerken
 • Verspreiden van audiovisuele werken in en buiten de EU 
 • Aanmoedigen van business-to-businessuitwisselingen

en versterkt transnationale verspreiding door het:

 • Verspreiden via transnationale branding en vertoning van audiovisuele werken in bioscopen
 • Ondersteunen van publieksontwikkeling door promotie, evenementen, filmgeletterdheid en festivals 
 • Bevorderen van nieuwe manieren van distributie

Crosssectoraal onderdeel

 • De garantiefaciliteit bevordert via bankleningen de toegang tot financiering voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sectoren
 • De transnationale samenwerking ondersteunt de uitwisseling van ervaring en kennis over nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen peer learning, netwerken en de verzameling en analyse van gegevens
 • De Creative Europe-Desks verlenen informatie over het Creative Europe-programma en begeleiden bij de steunaanvraag

Doelstellingen

Creative Europe heeft 2 belangrijke doelstellingen:

 • Het beschermt, ontwikkelt en bevordert de Europese culturele en taalkundige diversiteit, en de kennis van en interesse voor het culturele erfgoed van Europa
 • Het versterkt het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren

Budget

Het Creative Europe programma kan beroep doen op 1463 miljoen euro van de Europese begroting.

 • minstens 56% voor het subprogramma MEDIA
 • minstens 31% voor het subprogramma Cultuur
 • maximaal 13% voor het sectoroverschrijdende deel

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Lees meer
Volg ons