U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF+ (centraal): Social innovation practices to combat homelessness

Deadline

Code

ESF-2023-HOMELESS

Inleiding

Deze oproep heeft tot doel innovatieve projecten en/of beleidsmaatregelen op het gebied van dakloosheid en uitsluiting van huisvesting te testen en te evalueren. Door het testen van geïntegreerde benaderingen van dakloosheid, die betrekking hebben op gebieden zoals preventie, toegang tot huisvesting, waaronder huisvestingsgerichte benaderingen, en ondersteunende diensten, zal zij bijdragen aan de preventie en de bestrijding van dakloosheid in overeenstemming met het beginsel van de pijler 19 en de verklaring van Lissabon over het Europees platform ter bestrijding van dakloosheid.

Doelstellingen

Het doel is de ondersteuning van de capaciteitsopbouw van innovatieve multistakeholder governancestructuren en/of sociale experimenten op lokaal, regionaal en nationaal niveau met innovatieve vormen van dienstverlening op het gebied van dakloosheid en uitsluiting van huisvesting, waaronder nieuwe vormen van samenwerking met overheidsinstanties. Het moet een aanvulling vormen op andere werkzaamheden (bv. gegevensverzameling en wederzijds leren met lidstaten) van het Europees platform voor de bestrijding van thuisloosheid. Het doel is de selectie en ondersteuning van een beperkt aantal intermediairs in het grootste aantal lidstaten, die in staat zijn om:- de capaciteit en kennis van een groot aantal lokale, regionale en nationale belanghebbenden op te bouwen, onder meer door de oprichting van formele en informele netwerken op de door de oproep bestreken gebieden.- sociale experimenten en de evaluatie van innovatieve praktijken op het gebied van dakloosheid en uitsluiting van de woningmarkt te bevorderen. Dit moet leiden tot:

 • Implementatie en testen van nieuwe vormen van dienstverlening voor een meer ondersteunende omgeving voor daklozen;
 • Verbeterde capaciteit en kennis voor de preventie en bestrijding van dakloosheid;
 • Meer steun voor de volledige uitvoering van beginsel 19 van de sociale pijler en de verklaring van Lissabon over het Europees platform ter bestrijding van dakloosheid;
 • Versterkte samenwerking tussen belanghebbenden die werkzaam zijn in de daklozensector.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 15 000 000.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds+ - ESF+

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds
 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)
 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Goed om weten 

 • Projecttype

Werkingskosten

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

tbc

 • Maximale duur

tbc

 • Aanvraagprocedure

 • voor het gedeelte in direct beheer bij de EU: via de Europese funding & tender opportunities website;
 • Departement Werk en Economie coördineert de besteding van het geld uit het ESF+ in Vlaanderen (dus de gelden die niet in direct beheer bij de EU zijn). Eerste oproep wordt verwacht begin 2023. Meer info volgt.
 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1057 inzake de oprichting van het Europees Sociaal Fonds+

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Werk en Sociale Zaken

Info & contact

 • Website fonds

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

 • Vlaams contactpunt

Europa WSE
T 02 546 22 11
 europawse@vlaanderen.be

https://www.vlaanderen.be/europawse

Lees meer
Volg ons