U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Bevorderen van ondernemingsvriendelijke klimaat bij lokale en provinciale besturen (GTI Limburg SALK)

Deadline

Inleiding

Deze oproep kadert binnen prioriteit 2, specifieke doelstelling 2 van EFRO: Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen. Met deze doelstelling wordt beoogd om het ondernemingsklimaat te verbeteren door het optimaliseren van het overheidsbeleid en -dienstverlening, in het bijzonder van lokale en provinciale besturen, in functie van de (toekomstige) noden van ondernemingen. Acties in deze doelstelling zijn er op gericht overheden beter bewust te maken van de zowel positieve als negatieve impact die ze kunnen hebben op het ondernemerschap en hen te ondersteunen om in functie hiervan hun werking te optimaliseren. De bewustmaking moet resulteren in een betere dienstverlening en verhoging van de positieve impact die overheden hebben op het lokale ondernemerschap. Ook concrete acties van overheden om, binnen hun bevoegdheid en taken, het ondernemerschap in hun werkingsgebied te stimuleren komen in aanmerking.

Bijzondere aandacht gaat daarbij naar volgende principes:

 • ‘meer met minder’: streven naar efficiëntiewinsten om finaal met dezelfde of minder middelen, een betere dienstverlening aan te bieden
 • de afstemming tussen beleidsdomeinen en diensten, in het bijzonder binnen een bestuursniveau: om een economisch beleid en een goede dienstverlening voor ondernemers uit te bouwen is de betrokkenheid van diverse diensten binnen een bestuur cruciaal .
 • de afstemming tussen beleidsniveaus: een geïntegreerde benadering van ondernemers vanuit verschillende overheidsniveaus is cruciaal. ▪ alle gemeenten en steden komen in aanmerking.
 • overleg en samenwerking onder meer tussen overheid en ondernemers en tussen verschillende besturen: dialoog en samenwerking is een vaak een belangrijke aanzet tot een oplossing maar vergt een bijkomende inzet

Budget

Voor deze oproep wordt een budget van €1.000.000 voorzien; het EFRO steunpercentage bedraagt maximaal 40%.

Begunstigden

Deze oproep is enkel bedoeld voor GTI Limburg. Projectvoorstellen moeten dan ook passen binnen het SALK.

Info & contact

In bijlage vindt u de oproepfiche terug, waar alle informatie verzameld staat. In geval van bijkomende vragen kan u zich richten tot volgende contactpersonen:

Provinciaal EFRO-contactpunt Provincie Limburg

Centraal Programmasecretariaat VLAIO

Voor deze oproep is een vooraanmelding verplicht. Deze mailt u voor 29 januari 2021 naar Philippe Rousseau of Frederik Maertens (zie mailadressen hieronder).

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EFRO

Inleiding

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken.

Vlaanderen neemt via twee kanalen deel aan het EFRO:

 • via het beheer van een Vlaams EFRO-programma ‘Investeren in Groei en Werkgelegenheid’ 
 • via medebeheer en participatie in negen internationale EFRO-programma’s voor ‘Europese Territoriale Samenwerking’

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Cohesiebeleid

Info & contact

Agentschap Ondernemen - Entiteit Europa Economie

David Grzegorzewski

david.grzegorzewski@vlaio.be

02 553 39 96

Stimuleren van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie

Erik De Gendt

erik.degendt@vlaio.be

02 553 37 22

Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s’

Philippe Rousseau

philippe.rousseau@vlaio.be

02 553 37 07

Stimuleren van de overgang naar een koolstofarme economie

Stefaan Pennewaert

stefaan.pennewaert@vlaio.be

02 553 37 25

Bevorderen van een duurzame stedelijke ontwikkeling

Ahmed Abdelhakim

ahmed.abdelhakim@vlaio.be

02 553 37 04

Provinciale contactpunten

Antwerpen - EFRO Vlaanderen

Anneke Van den aker

Anneke.vandenaker@provincieantwerpen.be

03 240 66 03

Antwerpen - EFRO Interreg

Hanne Witters

hanne.witters@provincieantwerpen.be

03 240 58 22

Antwerpen - EFRO Vlaanderen-Nederland

Kathleen Mostien

Kathleen.Mostien@provincieantwerpen.be

T 032405619

Oost-Vlaanderen

Heidi Tency

heidi.tency@oost-vlaanderen.be

09 267 86 37

Vlaams-Brabant EFRO

Toon Boeckx

toon.boeckx@vlaamsbrabant.be

0474 94 63 81

Limburg

Frank Sioen

frank.sioen@limburg.be

011 23 74 32

West-Vlaanderen

Ellen Cardoen

ellen.cardoen@west-vlaanderen.be

050 40 31 72

 

Lees meer
Volg ons