U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Programma >

Technical Assistance Information Exchange (TAIEX)

Doelstellingen

TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) helpt de administraties van de begunstigde landen met de overname en implementatie van het EU-acquis. TAIEX biedt heel gerichte en technische bijstand op korte termijn: maximaal tien werkdagen. Bijvoorbeeld voor de organisatie van een workshop van enkele dagen rond de implementatie van een bepaalde milieurichtlijn.

TAIEX wordt toegepast in zowel het Instrument voor Pretoetredingssteun (IPA II) als het Europees Nabuurschapsinstrument (ENI).

Het gaat hier uitsluitend om bijstand op korte termijn onder de vorm van:

  • Studiebezoeken
  • Expertenmissies
  • Workshops 
  • Trainingen en opleidingen

Budget

Valt binnen het budget van IPA II en ENI. Het cofinancieringspercentage is 100%.
De experts van de EU-lidstaten die aan TAIEX deelnemen, ontvangen een vergoeding.

Begunstigden

Wie kan deelnemen aan het Technical Assistance Information Exchange (TAIEX)?

  • Dit programma is uitsluitend bestemd voor federale en gefedereerde administraties.

Welke landen komen in aanmerking om deel te nemen aan het Technical Assistance Information Exchange (TAIEX)?

  • Begunstigde landen van het Instrument voor Pre-toetredingssteun,
  • begunstigde landen van het Nabuurschapsinstrument en
  • de Turks-Cypriotische gemeenschap.

Info & contact

Belgisch contactpunt
Filip De Clercq
T 02 501 86 74
filip.declercq@diplobel.fed.be

Meer lezen

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/taiex_en

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Geen calls gevonden
Volg ons