U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > programma >

Promotion of Agricultural Products (AGRIP)

Inleiding

Het algemene doel van dit programma is het beleid ter bevordering van de afzet van landbouwproducten en het concurrentievermogen van de landbouwsector van de Unie te vergroten.

 

Doelstellingen

Het EU-beleid inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten heeft tot doel nieuwe markten te helpen ontsluiten. Onder het motto "Enjoy, it's from Europe" wil het landbouworganisaties helpen EU-landbouwproducten op de internationale markten te promoten en consumenten bewuster te maken van de inspanningen die Europese landbouwers leveren om kwaliteitsproducten te leveren.

Budget

De Europese Commissie trekt in 2022 185,9 miljoen euro uit voor de financiering van afzetbevorderingsacties voor agrovoedingsproducten uit de EU in binnen- en buitenland.

Elk jaar worden twee oproepen tot het indienen van voorstellen gepubliceerd voor de SIMPLE- en MULTI-programma's. Begunstigden kunnen tot 80% EU-financiering ontvangen voor hun afzetbevorderingscampagnes op de binnenmarkt of in derde landen.
 

 

Begunstigden

  • Internationale organisaties
  • Koepelorganisaties
  • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Economisch beleid
Regionaal beleid
Plattelandsbeleid

Info & contact

Meer informatie vind je op de website van het Europees programma AGRIP.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Geen calls gevonden
Volg ons