U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Programma >

Innovatiefonds

Het innovatiefonds is als opvolger van het NER3000- programma een belangrijk financieringsinstrument voor het nakomen van de economische verbintenissen van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs en de doelstelling van het fonds om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. 

Het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS), het grootste koolstofprijssysteem ter wereld, levert de inkomsten voor het innovatiefonds uit de veiling van 450 miljoen emissierechten van 2020 tot 2030. Voor de periode 2020-2030 kan het fonds ongeveer 10 miljard euro bedragen, afhankelijk van de koolstofprijs.

Doelstellingen

Het innovatiefonds zal zich richten op zeer innovatieve technologieën en grote projecten met een Europese toegevoegde waarde die tot aanzienlijke emissiereducties kunnen leiden. 

Het is de bedoeling een gevarieerde projectpijplijn te financieren om een optimaal evenwicht te bereiken tussen een breed scala aan innovatieve technologieën in alle sectoren en lidstaten.

Specifiek focust dit fonds zich op:

  • Innovatieve koolstofarme technologieën en processen in energie-intensieve industrieën, met inbegrip van producten ter vervanging van koolstofintensieve technologieën en processen
  • Koolstofafvang en -gebruik (CCU)
  • Bouw en exploitatie van koolstofafvang en -opslag (CCS)
  • Innovatieve hernieuwbare energieopwekking
  • Energieopslag

Budget

Voor de periode 2020-2030 zal het innovatiefonds ongeveer 10 miljard euro uit de veiling van emissierechten toewijzen.

Het innovatiefonds zal tot 60% van het extra kapitaal en de operationele kosten in verband met innovatie ondersteunen.

Tot 40% van de subsidies kan worden verstrekt op basis van vooraf vastgestelde mijlpalen voordat het hele project volledig operationeel is.

Begunstigden

De calls staan open voor sectoren uit alle EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen. De middelen kunnen worden gebruikt in samenwerking met andere openbare financieringsinitiatieven, zoals staatssteun of andere EU-financieringsprogramma's. De projecten zullen worden geëvalueerd op basis van hun potentieel om broeikasgasemissies te vermijden, hun innovatiepotentieel, hun financiële en technische rijpheid en hun potentieel voor schaalvergroting en kostenefficiëntie.

Info & contact

Belgisch contactpunt voor het Innovation Fund is Inge Delvaux:

E inge.delvaux@vlaanderen.be
T 02 553 58 25

Vlaamse contactpunten voor het innovation fund zijn:

Bart De Caesemaeker

bart.decaesemaeker@vlaio.be

02 432 42 49

Pascal Verheye

pascal.verheye@vlaio.be

T 02 432 43 34

Meer info over het programma vind je hier.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Innovation Fund Small Scale Projects (InnovFund-SSC-2020)

Dit is een oproep tot het indienen van voorstellen voor EU-subsidies op het gebied van de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën in het kader van het innovatiefonds (IF).

De oproep is gericht op projecten in alle sectoren die vallen onder artikel 10 bis, lid 8, van de EU-Richtlijn 2003/87/EG (ETS-richtlijn).

Lees meer
Volg ons