U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Programma >

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

Inleiding

Het Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftigen bevordert de sociale samenhang in de Unie door de lidstaten te ondersteunen in hun strijd tegen armoede.

De focus ligt op voedselarmoede en acute materiële armoede van kinderen en thuis- en daklozen. Dit programma vult het Europees Sociaal Fonds aan en draagt bij tot de realisatie van de Horizon 2020-doelstelling om minimaal 20 miljoen mensen uit de armoede te halen.

Welke acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftigen

  • verdeling van levensmiddelen en basisconsumptiegoederen (kleren en essentiële producten zoals zeep en shampoo) voor persoonlijk gebruik van dak- of thuislozen en van kinderen
  • begeleidende steunmaatregelen voor de sociale re-integratie van de meest hulpbehoevenden in de Unie 
  • wederzijds leren, netwerkvorming en de verspreiding van goede praktijken op het gebied van niet-financiële bijstand aan de meest hulpbehoevenden

Budget

Het totale budget van het Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftigen bedraagt 3,5 miljard euro, waarvan 73,8 miljoen euro voor België. Het cofinancieringspercentage bedraagt maximaal 85 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftigen

  • overheidsinstanties 
  • door de lidstaten erkende partnerorganisaties (vaak ngo’s) die al dan niet rechtstreeks levensmiddelen of goederen uitdelen aan de meest hulpbehoevenden, en waarvan de acties passen binnen het operationele programma per lidstaat

Welke landen komen in aanmerking voor steun uit het Fonds voor Europese Hulp aan de Meest Behoeftigen

  • EU-lidstaten.

Info & contact

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Geen calls gevonden
Volg ons