U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Programma >

Fiscalis 2020

Inleiding

Fiscalis 2020 verbetert de werking van de belastingsstelsels in de Europese Unie door samenwerking tussen de deelnemende landen, hun belastingsdiensten en hun ambtenaren.

Doelstellingen

Het programma wil volgende zaken aanpakken:

 • Belastingfraude
 • Belastingontduiking 
 • Agressieve belastingsplanning

Hoe?

 • Een betere toepassing en uitvoering van Europese informatiesystemen voor belastingen
 • Administratieve samenwerking
 • Verbetering van de vaardigheden en competenties van belastingambtenaren
 • Bevordering van de interpretatie en toepassing van het Europees recht op belastinggebied
 • Uitwisselen van goede administratieve praktijken

Welke acties komen in aanmerking voor subsidies van de Europese Commissie?

 • Seminaries en workshops
 • Internationale projectgroepen
 • Werkbezoeken
 • Bilaterale en multilaterale controles
 • Deskundigenteams
 • Acties voor bestuurlijke capaciteitsopbouw
 • Studies
 • Communicatieprojecten
 • Europese informatiesystemen
 • Gemeenschappelijke opleidingen voor de verbetering van beroepsbekwaamheid

Budget

Het budget van het Fiscalis 2020 programma bedraagt 234,3 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Fiscalis 2020 programma?

 • Belastingdiensten
 • Externe deskundigen, zoals vertegenwoordigers van internationale organisaties en marktdeelnemers

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Fiscalis 2020 programma?

 • EU-lidstaten
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
 • Begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Geen calls gevonden
Volg ons