U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Programma >

Europees Partnerschapsinstrument

Welke acties komen in aanmerking voor steun?

  • Partnerschappen ontwikkelen met sleutelspelers voor thema's van gemeenschappelijk belang waaronder energiezekerheid, investeringen in duurzaamheid en milieubescherming, lagekoolstoftechnologie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie
  • Acties die de implementatie van de externe dimensie van het EU-energiebeleid ondersteunen
  • Acties die de vergroening van de handel en de industrie ondersteunen via de implementatie van duurzaamheidscriteria in bedrijfsmodellen, duurzame productie en consumptie, en preventie, hergebruik en recyclage van afval
  • Acties die de commerciële opportuniteiten voor Europese duurzame goederen en diensten ondersteunen
  • Ondersteuning van concrete initiatieven voor internationale standaarden van dierenwelzijn, plantgezondheid en voedselveiligheid 
  • Uitwisseling met partnerlanden om de EU-waarden en expertise uit te dragen via beleidsdialogen, mobiliteit voor studenten, onderzoekers en academisch personeel

Doelstellingen

  • Ondersteunen van de strategieën van de EU voor bilaterale, regionale en interregionale partnerschappen via onder meer beleidsdialogen, antwoorden op uitdagingen van mondiaal belang zoals milieu en klimaat
  • Implementatie van de internationale dimensie van de Europa 2020-strategie
  • Steunen van de economische samenwerking met geïndustrialiseerde en opkomende landen, om zo de toegang voor Europese bedrijven en producten tot die markten te vergemakkelijken
  • Verhogen van de kennis en zichtbaarheid van de EU via diplomatie, onderwijs en academische activiteiten

De thematische prioriteiten worden voor verschillende regio’s bepaald op basis van indicatieve meerjarenprogramma’s.

Budget

Het budget bedraagt 954,8 miljoen euro.

Begunstigden

Alle juridische entiteiten uit alle landen mogen deelnemen.

Info & contact

European External Action Service
1046 Brussel
T 02 2 584 11 11

Meer lezen
eeas.europa.eu/partnership_instrument/index_en.htm

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Geen calls gevonden
Volg ons