U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Programma >

Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)

Inleiding

Het Europees Ontwikkelingsfonds of European Development Fund (EDF) focust op armoedebestrijding en -uitroeiing. Het programma draagt bij aan de duurzame ontwikkeling, de ondersteuning van de democratie en de rechtsstaat, en de implementatie van de mensenrechten. Het Europees Ontwikkelingsfonds zet dus in op een brede waaier aan sectoren, zoals energie, transport, overheidsdiensten, justitie, voedselveiligheid en migratie.

Zowel de lidstaten als de Europese Unie financieren het Europees Ontwikkelingsfonds.

Het fonds werkt zowel met cofinanciering, als met directe steun aan de begroting van begunstigden, leningen en risicokapitaal via de Europese Investeringsbank.

Budget

Het Europees Ontwikkelingsfonds of European Development Fund (EDF) bedraagt 30,5 miljard euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies voor het Europees Ontwikkelingsfonds of European Development Fund (EDF)?

  • Alle juridische entiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor het Europees Ontwikkelingsfonds of European Development Fund (EDF)?

  • EU-lidstaten
  • ACP-landen (staten in Afrika, met uitzondering van Zuid-Afrika, het Caribisch gebied en het gebied van de Stille Oceaan)
  • Landen en gebieden overzee
  • Europese Economische Ruimte
  • Kandidaat-lidstaten

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Geen calls gevonden
Volg ons