U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Programma >

Europees Instrument voor Stabiliteit en Vrede

Inleiding

Dit instrument steunt crisisreacties op politieke conflicten en natuurrampen, en werkt mee aan de capaciteitsvergroting in de aanpak van mondiale en transregionale veiligheidsbedreigingen. Ook klimaatverandering komt nu in aanmerking. Dit instrument moet ervoor zorgen dat de EU sneller kan reageren op crisissen door conflictpreventie en vredesopbouw in samenwerking met internationale, regionale en civiele organisaties en de EU-lidstaten.

Doelstellingen

Specifieke doelstellingen:

 • Snelle en doeltreffende interventies bij (dreigende) noodsituaties die zorgen voor (het herstel van) essentiële voorwaarden voor de implementatie van de acties van het buitenlandbeleid van de EU
 • Steun voor conflictpreventie door voldoende capaciteit, rampenparaatheid voor vredesopbouw en interventies die voor en na noodsituaties moeten gebeuren
 • Aanpak van mondiale en transregionale bedreigingen voor vrede, internationale veiligheid en stabiliteit

De volgende horizontale thema’s komen aan bod:  

 • Promotie van democratie en goed bestuur
 • Mensenrechten en humanitair recht, met onder andere kinderrechten en rechten van inheemse volkeren
 • Antidiscriminatie
 • Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen
 • Conflictpreventie 
 • Klimaatverandering

Budget

Het budget bedraagt 2,34 miljard euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het instrument voor stabiliteit en vrede?

 • Maatschappelijke organisaties
 • Ngo's
 • Organisaties van inheemse volkeren
 • Lokale burgerbewegingen
 • Middenstandsorganisaties
 • Coöperatieven
 • Sociale en economische belangengroepen
 • Lokale verenigingen die betrokken zijn bij gedecentraliseerde regionale samenwerking en integratie
 • Consumentenorganisaties
 • Vrouwen- en jeugdorganisaties
 • Organisaties uit onderwijs, de culturele en de wetenschappelijke sector, universiteiten
 • Kerken en religieuze verenigingen
 • Media 
 • Publieke of private stichtingen die willen bijdragen aan de buitenlandse dimensie van binnenlands beleid

Welke landen komen in aanmerking?

 • Alle landen

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Geen calls gevonden
Volg ons