U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Programma >

Europees Gezondheidsprogramma

Inleiding

In het derde Europese gezondheidsprogramma staat de goede gezondheid van de burgers van de Unie centraal. Dit programma ondersteunt de lidstaten om hun zorgsector te innoveren en gezondheidsongelijkheid weg te werken. Daarnaast is er ook steun voor de promotie van  duurzame gezondheidssystemen en beschermt het programmaburgers tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Doelstellingen

Specifieke doelstellingen:

 • Innovatie in het gezondheidszorgstelsel, gezondheidspreventie en het beheer van gezondheidszorg door gezamenlijke Europese instrumenten en mechanismen die inspelen op tekorten en overschotten aan personeel en financiële middelen
 • Betere (grensoverschrijdende) toegang tot medische deskundigheid, meer onderzoek naar specifieke aandoeningen met bijzondere aandacht voor kwaliteit van de gezondheidszorg (vergelijkend onderzoek tussen nationale zorgsystemen) en patiëntenveiligheid
 • Verspreiding en implementatie van goede praktijken voor kostenefficiënte preventiemaatregelen door een grensoverschrijdende aanpak met aandacht voor genderverschillen en de belangrijkste risicofactoren, zoals roken, alcoholmisbruik, slechte voedingsgewoonten, obesitas, hiv/aids en een zittende levensstijl 
 • Gezamenlijke aanpak en coördinatie van noodsituaties door grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Budget

Het totale budget van het Europese gezondheidsprogramma bedraagt 449,4 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?

 • Openbare administraties en lidstaten
 • Ngo’s in ontwikkelingssamenwerking
 • Internationale organisaties
 • Ondernemingen
 • Onderzoekscentra 
 • Universiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?  

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Nieuwe onafhankelijke lidstaten
 • Begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument

Info & contact

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
laurence.ballieux@health.belgium.be of ibri@health.belgium.be
T 02 524 90 38

Meer lezen
ec.europa.eu/chafea/health/index.html

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Stakeholder actions to implement the EU guidelines on prudent use of antimicrobials in human health (Heading 2.2 of the AWP 2019).

De voorgestelde actie dient activiteiten te overwegen die zijn gericht op de uitvoering van de EU-richtsnoeren voor een verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke gezondheid, die door de Commissie in juni 2017 zijn gepubliceerd [1].

Lees meer

Rare disease registries for the European Reference Networks

De voorgestelde actie heeft tot doel de ontwikkeling van registers voor zeldzame ziekten (RD's) voor de Europese referentienetwerken (ERN's) te ondersteunen.

Lees meer

Stakeholderacties ter uitvoering van de EU-richtsnoeren voor een verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke gezondheid:

De activiteiten moeten belanghebbendenorganisaties in staat stellen verdere maatregelen te nemen ten aanzien van AMR in het kader van de EU-richtsnoeren voor een verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke gezondheid.

Lees meer

Zeldzame ziektebestand voor de Europese referentienetwerken:

De activiteiten hebben betrekking op het bouwen en ontwikkelen van registers voor patiënten met zeldzame ziekten (inclusief nieuwe "registers van registers" 2) voor ERN's en verdere ontwikkeling en kwaliteitscontrole van bestaande registers. Daarbij moeten de volgende principes worden gevolgd

Lees meer
Volg ons