U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Programma >

Europees Gezondheidsprogramma

Inleiding

In het derde Europese gezondheidsprogramma staat de goede gezondheid van de burgers van de Unie centraal. Dit programma ondersteunt de lidstaten om hun zorgsector te innoveren en gezondheidsongelijkheid weg te werken. Daarnaast is er ook steun voor de promotie van  duurzame gezondheidssystemen en beschermt het programmaburgers tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Doelstellingen

Specifieke doelstellingen:

 • Innovatie in het gezondheidszorgstelsel, gezondheidspreventie en het beheer van gezondheidszorg door gezamenlijke Europese instrumenten en mechanismen die inspelen op tekorten en overschotten aan personeel en financiële middelen
 • Betere (grensoverschrijdende) toegang tot medische deskundigheid, meer onderzoek naar specifieke aandoeningen met bijzondere aandacht voor kwaliteit van de gezondheidszorg (vergelijkend onderzoek tussen nationale zorgsystemen) en patiëntenveiligheid
 • Verspreiding en implementatie van goede praktijken voor kostenefficiënte preventiemaatregelen door een grensoverschrijdende aanpak met aandacht voor genderverschillen en de belangrijkste risicofactoren, zoals roken, alcoholmisbruik, slechte voedingsgewoonten, obesitas, hiv/aids en een zittende levensstijl 
 • Gezamenlijke aanpak en coördinatie van noodsituaties door grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Budget

Het totale budget van het Europese gezondheidsprogramma bedraagt 449,4 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?

 • Openbare administraties en lidstaten
 • Ngo’s in ontwikkelingssamenwerking
 • Internationale organisaties
 • Ondernemingen
 • Onderzoekscentra 
 • Universiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europese gezondheidsprogramma?  

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Nieuwe onafhankelijke lidstaten
 • Begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument

Info & contact

Belgisch contactpunt

Laurence Ballieux
laurence.ballieux@health.belgium.be of ibri@health.belgium.be
T 02 524 90 38

Meer lezen
ec.europa.eu/chafea/health/index.html

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Stakeholder activities to support strengthened cooperation against vaccine preventable diseases

De vaccinatiegraad in de EU is de afgelopen jaren gedaald. Als gevolg daarvan doen zich nieuwe uitbraken voor van ziekten die met een vaccin kunnen worden voorkomen.

Lees meer

Increased access to vaccination for disadvantaged, isolated and difficult to reach groups of population

Het hoofddoel van de oproep is het aanpakken van grensoverschrijdende bedreigingen die door besmettelijke ziekten worden veroorzaakt, teneinde de risico's te beperken en de gevolgen ervan te verzachten.

Lees meer

Support for the implementation of best practices in the area of mental health – Transfer of Housing First Portugal

Ongeveer 84 miljoen mensen in de EU hebben te kampen met geestelijke gezondheidsproblemen. Dit is meer dan één op de zes burgers. De totale kosten van geestelijke gezondheidsproblemen worden geschat op meer dan 4% van het BBP (meer dan 600 miljard euro) in de 27 EU-lidstaten.

Lees meer

Support for the implementation of best practices in the area of mental health – Transfer of iFightDepression (European Alliance Against Depression)

Ongeveer 84 miljoen mensen in de EU hebben te kampen met geestelijke gezondheidsproblemen. Dit is meer dan één op de zes burgers. De totale kosten van geestelijke gezondheidsproblemen worden geschat op meer dan 4% van het BBP (meer dan 600 miljard euro) in de 27 EU-lidstaten.

Lees meer

Healthcare public procurement in the EU

Overheidsopdrachten kunnen worden ingezet als een strategisch instrument om effectieve, efficiënte, veerkrachtige en duurzame gezondheidsstelsels te stimuleren.

Lees meer

Support for health investment

De belanghebbenden in de gezondheidszorg staan voor uitdagingen als het gaat om de planning, de toegang tot en het mengen van financiering om aan de behoeften van hun gezondheidsstelsels te voldoen.

Lees meer

Support to reforms in health workforce field - Initiatives on task-shifting

De Europese gezondheidswerkers worden geconfronteerd met grote uitdagingen als gevolg van een vergrijzende bevolking, een grotere vraag naar nieuwe modellen voor eerstelijnszorg en beter geïntegreerde en meer patiëntgerichte zorg, en de toename van chronische ziekten, in een bredere context van hardnekkige budgettaire beperkingen.

Lees meer

Support to reforms in health workforce field - Initiatives on medical deserts (Heading 1.2.1.1 of the AWP 2020)

De Europese gezondheidswerkers worden geconfronteerd met grote uitdagingen als gevolg van een vergrijzende bevolking, een grotere vraag naar nieuwe modellen voor eerstelijnszorg en beter geïntegreerde en meer patiëntgerichte zorg, en de toename van chronische ziekten, in een bredere context van hardnekkige budgettaire beperkingen.

Lees meer

Support to reforms in health workforce field - Initiatives on retention policies (Heading 1.2.1.1 of the AWP 2020)

De Europese gezondheidswerkers worden geconfronteerd met grote uitdagingen als gevolg van een vergrijzende bevolking, een grotere vraag naar nieuwe modellen voor eerstelijnszorg en beter geïntegreerde en meer patiëntgerichte zorg, en de toename van chronische ziekten, in een bredere context van hardnekkige budgettaire beperkingen.

Lees meer
Volg ons