U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Programma >

Europees Consumentenprogramma

Inleiding

Het Consumentenprogramma bewaakt de rechten van de Europese burgers op de markt en zet daarom in op:

 • Behoud en verbetering van productveiligheid door doortastende veiligheidscontrole in de EU
 • Steun voor consumentenorganisaties, voor betere opleidingen van (kwetsbare) consumenten en voor dataverzameling voor het consumentenbeleid
 • De garantie van de hoge standaard van consumentenrechten in de EU door slimme regelgeving en efficiënte, eenvoudige en goedkope rechtsmiddelen, zoals geschillenbeslechting 
 • Steun voor nationale handhavingsautoriteiten van consumentenrechten

Doelstellingen

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Consumentenprogramma

Veiligheid:

 • wetenschappelijk advies en risicoanalyse van producten met relevantie voor de gezondheid en de veiligheid van de consumenten
 • coördinatie van markttoezicht en acties om productveiligheid te garanderen 
 • onderhoud en verdere uitbouw van databanken over cosmetische producten

Informatie en opleiding van consumenten:

 • Betere toegang tot data voor besluitvorming binnen consumentenbeleid
 • Steun aan Europese consumentenorganisaties en capaciteitsopbouw voor sterkere nationale en regionale consumentenorganisaties
 • Meer transparantie van de markten voor vergelijkbare, eenvoudige en betrouwbare (grensoverschrijdende) handel
 • Verbetering van consumenteneducatie als levenslang proces, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen 
 • Organisatie van evenementen van het Europees voorzitterschap op het vlak van consumentenbeleid

Rechten en rechtsmiddelen:

 • Voorbereiding door de Europese Commissie van wetgeving die de consument beschermt
 • Monitoring en evaluatie van de omzetting van EU-regelgeving en van de impact ervan op de consumentenmarkten
 • Controle en ondersteuning van de toegang tot (alternatieve) geschillenbeslechting, zoals het Europese onlinesysteem en netwerking tussen nationale geschillenbeslechtingsinstanties

Handhaving:

 • Coördinatie en controle van handhavingacties 
 • Financiële steun voor gemeenschappelijke acties met publieke en non-profitorganisaties die bijstand geven aan consumenten voor betere rechtstoepassing en (buitengerechtelijke) (online)geschillenbeslechting

Budget

Het budget van het Consumentenprogramma bedraagt 189 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Consumentenprogramma?

 • Europese consumentenorganisaties
 • Internationale en Europese ngo’s, onafhankelijk van het bedrijfsleven en handel
 • Door de EU erkende wettelijke handhavingsautoriteiten
 • Klachtenorganen in de lidstaten

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Consumentenprogramma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten 
 • Begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument

Info & contact

Europees contactpunt
Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Consumenten
eahc@ec.europa.eu
T +352 430 13 20 15

Meer lezen
ec.europa.eu/chafea/consumers/index.html

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Geen calls gevonden
Volg ons