U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Fostering energy efficiency: Innovative solutions for sustainable buildings

21 maart 2019 10:00 – 11:30
Europees Parlement, Zaal JAN 6Q1

Maria Spyraki (Europarlementslid) nodigt je van harte uit op het evenement "Fostering energy efficiency: Innovative solutions for sustainable buildings" op 21 maart 2019 in het Europees Parlement. 

Op 18 december 2018 zijn de politieke onderhandelingen over het pakket "Schone energie voor alle Europeanen" afgerond. Hiermee is  een belangrijke stap gezet in de richting van de voltooiing van de energie-unie en de bestrijding van de klimaatverandering. Concreet was één van de belangrijkste resultaten de aanneming van een herziene richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD). De herziene richtlijn heeft een enorm potentieel heeft voor efficiëntiewinsten in de EU-bouwsector, de grootste onafhankelijke energiegebruiker in Europa.

Fostering energy efficiency: Innovative solutions for sustainable buildings

Bovendien omvat de energie-efficiëntierichtlijn (EED) een energie-efficiëntiestreefcijfer van 32,5% voor 2030 en dient het daarom als een belangrijke schakel in de voorbereidingen van de Europese Commissie voor haar langetermijnvisie voor een klimaatneutraal Europa tegen 2050.

In dezelfde context versterkt het akkoord van Parijs de inspanningen van de EU om zijn gebouwenvoorraad koolstofvrij te maken. Rekening houdend met het feit dat bijna 50% van ons eindverbruik van energie wordt gebruikt voor verwarming en koeling, waarvan 80% wordt gebruikt in gebouwen, is het bereiken van de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU gekoppeld aan zijn inspanningen om zijn gebouwen te renoveren door energie-efficiëntie voorrang te geven. Onderzoek en innovatie en het delen van goede praktijken moeten daarom een ​​sleutelrol spelen bij het bevorderen van energie-efficiëntie om de milieuprestaties van gebouwen te verbeteren.

Als gevolg hiervan brengt dit evenement beleidsmakers, de particuliere sector en NGO's bij elkaar. Dit om gezamenlijk te bespreken hoe gebouwen duurzamer en energie-efficiënter kunnen zijn, hoe bestaande innovaties presenteren, en hoe we potentiële kansen en belemmeringen kunnen aanpakken met het oog op het bestaande EU-beleid.

Schrijf je hier in!

Bekijk de evenementpagina voor meer informatie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/ EU betreffende energie-efficiëntie is op 24 december 2018 in werking getreden. Het werd op 21 december 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Lees meer
Volg ons