U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Werkprogramma 2022 van de European Innovation Council goedgekeurd

09 februari 2022 - door Kaatje Gevaert

De Europese Commissie keurde recent het werkprogramma 2022 van de Europese Innovatieraad (European Innovation Council - EIC) goed.

 • Het opent financieringsmogelijkheden ter waarde van meer dan 1,7 miljard euro in 2022 voor baanbrekende innovatoren om op te schalen en nieuwe markten te creëren.

 • Het werkprogramma 2022 van de Europese Innovatieraad (EIC) bevat verschillende nieuwe elementen, die de aanvraagprocedure vereenvoudigen en bijdragen tot het EU-beleid.

 • Volg op 22 februari de informatiesessie van de Europese Commissie over het nieuwe werkprogramma en financieringsmogelijkheden.

Werkprogramma 2022 van de European Innovation Council goedgekeurd

Over de Europese Innovatieraad

De EIC is Europa's vlaggenschipprogramma voor innovatie voor het identificeren, ontwikkelen en opschalen van baanbrekende technologieën en baanbrekende innovaties. Het programma richt zich onder meer richten op innovatie op het gebied van kwantumrekenen, nieuwe generatie batterijen en gentherapie. 

De Europese Innovatieraad (EIC) is opgericht in het kader van het Horizon Europe-programma van de EU. Het programma beschikt voor de programmaperiode 2021-2027 over een budget van 10,1 miljard euro om baanbrekende innovaties gedurende hun hele levenscyclus te ondersteunen, van onderzoek in een vroeg stadium tot proof of concept, technologieoverdracht, en de financiering en opschaling van startende ondernemingen en het mkb.

Werkprogramma 2022, enkele nieuwigheden

Het werkprogramma 2022 van de Europese Innovatieraad (EIC) bevat verschillende nieuwe elementen, die de aanvraagprocedure vereenvoudigen en bijdragen tot het EU-beleid, zoals:

 • Een nieuw EIC Scale-Up 100-initiatief: Na in het verleden sinds 2018 al meer dan 2600 kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en startende ondernemingen te hebben ondersteund, introduceert de EIC het EIC Scale-up 100-initiatief om 100 veelbelovende deeptech EU-bedrijven te identificeren die het potentieel hebben om 'unicorns' te worden (met een waardering van meer dan 1 miljard euro).  
 • Aandeleninvesteringen van meer dan 15 miljoen euro: De EIC Accelerator zal bedrijven die werken aan technologieën van strategisch Europees belang in staat stellen EIC-investeringen van meer dan 15 miljoen euro aan te vragen. 
 • Meer steun voor vrouwelijke innovatoren:
  • Ontwikkeling van een innovatie-index voor gender en diversiteit om lacunes op te sporen en diversiteit binnen bedrijven aan te moedigen. Dit zal consistente informatie opleveren voor investeerders, financiers, klanten en beleidsmakers.
  • De editie 2022 van de EU-prijs voor vrouwelijke innovatoren zal twee extra prijzen omvatten voor innovatoren jonger dan 35 jaar - in totaal zullen er dus zes prijzen worden uitgereikt: drie prijzen voor de meest inspirerende vrouwelijke innovatoren in de EU en de met Horizon Europe geassocieerde landen, en drie prijzen voor de meest veelbelovende "rijzende innovatoren" jonger dan 35 jaar.
 • Meer deadlines voor projectoproepen: In 2022 zullen meer projectoproepen worden geopend voor EIC-Transition en EIC-Accelerator, waarbij voor EIC-transition een doorlopende aanvraagprocedure zal worden ingevoerd. Bovendien zullen aanvragers die voor de tweede keer een EIC Accelerator aanvragen, de verbeteringen die zij in hun nieuwe aanvraag hebben aangebracht, kunnen beschrijven en verdedigen, zoals nu al het geval is voor EIC Pathfinder. 

Financiering en ondersteuning in 2022

De EIC richt zich voornamelijk op individuele innovatieve bedrijven en bestaat uit 3 onderdelen:

 1. Pathfinder: voor innovaties met een laag technology readiness level (TRL)

 • EIC Pathfinder financiert multidisciplinaire onderzoeksteams, ter waarde van 350 miljoen euro, om visionair onderzoek te doen met het potentieel om tot technologische doorbraken te leiden. Onderzoeksteams kunnen tot 3 of 4 miljoen euro aan subsidies aanvragen. De oproepen gaan open op 1 maart (Pathfinder Open) en 15 juni (Pathfinder Challenges).
 • Het grootste deel van de financiering wordt toegekend via open oproepen zonder vooraf bepaalde thematische prioriteiten, terwijl 167 miljoen euro wordt uitgetrokken om zes uitdagingen aan te pakken: Kooldioxide- en stikstofbeheer en -valorisatie, middellange termijn, systeemgeïntegreerde energieopslag, cardiogenomica, continuümtechnologieën voor de gezondheidszorg, op DNA gebaseerde digitale gegevensopslag en alternatieve kwantuminformatieverwerking, communicatie en detectie.
 1. Transition: voor innovaties met een gemiddelde TRL 

 • EIC Transition bestaat uit financiering om onderzoeksresultaten om te zetten in innovatiekansen, ter waarde van 131 miljoen euro.

 • De oproepen zijn gericht op resultaten van EIC Pathfinder-projecten en Proof of Concept-projecten van de Europese Onderzoeksraad, om de technologieën te laten rijpen en een business case voor specifieke toepassingen op te bouwen. Consortia kunnen subsidies aanvragen voor een bedrag van 2,5 miljoen euro (of meer indien gerechtvaardigd). Aanvragen kunnen op elk moment vanaf 1 maart worden ingediend.
 • Er wordt 60,5 miljoen euro uitgetrokken om drie transitie-uitdagingen aan te gaan: Groene digitale apparaten voor de toekomst, proces- en systeemintegratie van schone energietechnologieën en op RNA gebaseerde therapieën en diagnostica voor complexe of zeldzame genetische ziekten.
 1. Accelerator: voor innovaties met een hoog TRL

 • EIC Accelerator, ter waarde van 1,16 miljard euro, is er voor startende ondernemingen en kmo's om innovaties met een grote impact te ontwikkelen en op te schalen die het potentieel hebben om nieuwe markten te creëren of bestaande markten te verstoren.
 • Het biedt een unieke gemengde financiering waarbij aandelenkapitaal (of quasi-aandelenkapitaal zoals converteerbare leningen) tussen 0,5 miljoen en 15 miljoen euro via het EIC-fonds wordt gecombineerd met subsidies van maximaal 2,5 miljoen euro. Inschrijven kan op elk moment.
 • Bijna 537 miljoen euro is bestemd voor baanbrekende innovaties voor de technologieën voor Open Strategische Autonomie en technologieën voor "Fit for 55".

Alle projecten van de Europese Innovatieraad hebben toegang tot Business Acceleration Services, die coaches, mentoren en expertise bieden, partneringmogelijkheden met bedrijven, investeerders en anderen, en een reeks andere diensten en evenementen.

Meer informatie:

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons