U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Strategisch rapport over onderzoeksinfrastructuren: roadmap 2021

17 december 2021 - door Ute De Meyer

Het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) heeft een nieuwe roadmap uitgebracht. In deze roadmap wordt aangegeven welke nieuwe, gedeelde onderzoeksinfrastructuren nodig zijn om een pioniersrol te blijven spelen in de wetenschappelijke wereld.

  • Een sterke verhoging van het budget per onderzoeksinfrastructuur t.o.v. vorige jaren.
  • Kritiek van de Europese Commissie en de Raad op de nieuwe roadmap.
  • Tsjechië wil van onderzoeksinfrastructuren één van de speerpunten maken tijdens haar voorzitterschap.
Strategisch rapport over onderzoeksinfrastructuren: roadmap 2021

Gemiddeld € 380 miljoen per infrastructuur

De ESFRI roadmap 2021 vormt hiermee een belangrijk onderdeel van de beleidsagenda van de Europese Onderzoeksruimte (EOR). Het bestaat uit drie grote delen namelijk: het strategisch verslag, de landschapsanalyse, en projecten & 'landmarks'.

De belangrijkste kenmerken van de roadmap zijn:

  • De bouw van 11 internationale onderzoeksinfrastructuren, voor een totaalbedrag van 4,16 miljard euro in totaal. Dit betekent een forse stijging ten opzichte van de eerste roadmap;
  • 4 extra onderzoeksinfrastructuren krijgen de status van 'landmark', wat betekent dat zij met succes zijn uitgevoerd.
  • Geeft de bestaande onderzoeksinfrastructuren in Europa weer;
  • Identificeert de wetenschappelijke behoeften en lacunes, alsook de samenwerkingsmogelijkheden en richtingen voor strategische investeringen in de toekomst.

De Europese Commissie en de Raad van de EU zijn van mening dat ESFRI nog eens goed moet kijken naar de financieringsbronnen voor de gedeelde faciliteiten.

Tsjechisch voorzitterschap

Tsjechië neemt in juli 2022 het roterend voorzitterschap van de Raad van de EU over van Frankrijk. Het voornemen van de Tsjechische regering is om onderzoeksinfrastructuren bovenaan haar agenda te plaatsen, met name de bijdrage van laboratoria aan de klimaatdoelstellingen van de EU.


Lees hier de volledige tekst van de roadmap. 

Maak een account aan

Volg ons